Etelä-Pohjanmaa

Maitotilojen vuosi

Maitotilojen vuosi

Maitotilojen vuosi
Vuoden 2020 alussa maitotiloilla vallitsi innostuksen ja kehittämisen ilmapiiri.

ProAgrialla oli lanseerattu uusia innostavia hankkeita, joiden kautta tehtiin täsmäkehittämistä esim. Vahvat Vasikat tai Pötsi hankkeissa. Maitotiloilla oli paljon investointeja suunnitelmissa ja investointihakemuksia vireillä. Pian koko maailma pysähtyi koronapandemiaan, mikä toi tarpeen luoda nopeasti uusia toimintamalleja myös ProAgrian asiakastilatyöhön. Etätyötämallia kehitettiin niin viljely-, talous- kuin kotieläinpalveluihin. Koulutukset siirrettiin verkkoon ja asiakkaita opetettiin uuteen toimintamalliin. Tässä onnistuttiin hyvin, sillä tuttujen asiakkaiden kanssa oli teamssissä helppo pohtia suunnitelmia ja kehittämistä. Etätyömallin opit oli käytössä koko vuoden ja niistä tuli osa pysyvämpää käytäntöä.

Maitotiloille tuli toinen suuri muutos toimintaympäristössä, kun valiolaiset osuuskunnat ilmoittivat keväällä siirtymisestä sopimustuotantoon vuoden 2021 alusta. Sopimustuotantoon liittyi myös hinnoittelumalli, joka perustui tasaiseen kuukausittaiseen maitomäärää. Sopimustuotanto laittoi monella tilalla suunnitelmat jäihin. Tiloille annettiin alustava sopimusmäärä alkukesästä ja siihen sai hakea muutosta erilaisilla perusteilla esim. investointeihin vedoten. Asiantuntijat auttoivat lisäsopimusten haussa ja lopulliset sopimusmäärät saatiin tiloille syys-lokakuun aikana.

Maitosuomi ja alueen ProAgriat  tekivät tiivistä yhteistyötä, jotta tilojen sopeutuminen uuteen tilanteeseen olisi helpompaa. Sopimustuotannon lisäksi Valiolaiset Osuuskunnat ilmoittivat, että vuoden 2021 alussa maito haetaan tiloilta, joilla on voimassa vastuullisuussopimus.

Nämä muutokset maitosektorilla nopeuttivat monella tilalla päätöstä luopua lehmistä. Toisaalta sopimustuotanto toi myös rajat eläinmäärän lisäämiselle. Tämä kaikki johti lehmämäärän ja samalla teuraaksi kasvatettavien vasikoiden määrän laskuun. Syksyllä lopetetiin uusien lihanautakasvattamoiden investointien tukeminen, kun vasikoista oli niukkuutta jo olemassa olevilla tiloilla. Emolehmätuotannon kasvu ei pysty korvaamaan lypsylehmien vähentymisestä johtuvaa vasikoiden määrän laswkua.