Etelä-Pohjanmaa

Maa- ja kotitalousnaiset palkitsivat

Maa- ja kotitalousnaiset palkitsivat

Maa- ja kotitalousnaiset palkitsivat

Vuoden eteläpohjalainen maa- ja kotitalousnainen on Hannele Viianen

Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset ovat valinneet vuoden eteläpohjalaiseksi maa- ja kotitalousnaiseksi Hannele Viiasen, Laihian Maaseutunaisista. Hannele on idearikas ja kannustava johtaja. Hän seuraa aikaansa ja pystyy noukkimaan ajasta yhdistykselle oikean ja innostavan tavan toimia. Hannele on myös armoton työjuhta ja tekee huikeat määrät talkootyötä yhdistyksen hyväksi. Vaikka Hannele tekeekin paljon yhdistyksen hyväksi, niin hän kannustaa kaikkia hallituksen jäseniä ideoimaan ja toteuttamaan omia visioitaan.  Hannele on monessa mukana, mutta hänellä hyvä ajanhallinta ja langat pysyvät käsissä tiukoissakin ja monesti nopeissakin tilanteissa.

Vuoden maisemateosta palkinnon sai Alajärven 4H-yhdistys

Alajärven 4H-yhdistys ry  ja Pappilanmäen museoalue on palkittu vuoden eteläpohjalaisena maisematekona. Arvosteluraati näki kohteen erittäin vaikuttavana: niittyä hoidetaan ammattimaisesti ja sen ylläpitoon osallistuu suuri määrä ihmisiä, joista osa nuoria ja lapsia. Vanha niitty säilyy Alajärven 4H:n organisoiman hoidon myötä esimerkillisenä perinnebiotooppina pitkälle tulevaisuuteen. Niitty on sekä silmänilo, mutta myös lajistoltaan monipuolinen. Niitystä pääsee nauttimaan suuri määrä ihmisiä ja tietoisuus perinnebiotooppien säilyttämisestä näin lisääntyy.