Etelä-Pohjanmaa

Kokemuksia pellon kasvukunnon palauttamisesta

Kokemuksia pellon kasvukunnon palauttamisesta

Kokemuksia pellon kasvukunnon palauttamisesta

Täsmäviljelyyn keskittynyt Nefertiti- ja Monipuolisuutta viljelykiertoon-hankkeet järjestivät yhteistilaisuuden Lapualla loppukesästä. Puheenvuorossaan noin 10 vuotta täsmäviljelyä harjoittanut Kari Alasaari kertoi kokemuksistaan rypsipellon laidalla, jossa on ollut ongelmia maan rakenteessa ja kasvukunnossa. Suunnitelmallisilla kunnostustöillä pelto on saatu nyt hyvään kasvukuntoon.

Lähtötilanne oli se, että pelto oli kuopalla ja siinä ui joutsenet vielä toukokuun lopulla. Vuonna 2017 kynnöspelto tasattiin ja reunaojien kunnostaminen tehtiin samalla. Hintaa tuli noin 300 euroa hehtaarilta, kun maata siirrettiin 200 kuutiota hehtaarilta.

Seuraavana vuonna kylvettiin ruis ja kesällä pelto jankkuroitiin syvään. Syväjuurinen kasvi kuten ruis hyödyntää paremmin jankkuroinnin vaikutuksen. Kasvustokartta kesältä 2018 ja satokartta syksyllä kertoivat, että siellä missä oli suurempi kasvimassa, pelto tuotti myös suuremman sadon. Kunnostustoimet jatkettiin 2019 kun pellolle ajettiin broilerin lantaa täsmälevityksenä perustuen kasvustosensorilla vuonna 2018 mitattuihin tuloksiin. Samalla pelto kalkittiin. 2020 pelto oli siinä kunnossa, että sinne olisi päässyt kylvämään ensimmäisenä. Esimerkin kautta Kari painotti, että perusasiat (salaojitus, kalkitus, pellon tasaisuus, maan rakenne) ovat tärkeitä ennen kuin täsmäviljelytoimet voivat antaa täysimääräistä hyötyä.

Täsmäviljelytoimista kysyttäessä Kari kertoi, että äestyksessä hänellä on käytössä automaattiohjaus, joka on yksi osa täsmäviljelyyn luettavasta keinovalikoimasta. Ruiskusta, lannoitteenlevittimestä sekä puimurista saadaan kaikista kartat tehdystä työstä. On iso asia, että dokumentaatio löytyy jälkikäteen, siitä saadaan oikea hyöty. Kasvunsääde ruiskutetaan niin, että hyvään kohtaan menee enemmän. Ruiskussa on kasvustosensorit, joten ruiskutuskarttaa ei tarvitse tehdä etukäteen.

Atfarm sisältää algoritmin

Stefan Dahlvik Yaralta esitteli pellonpientareella yrityksen tuotteista mm. Atfarm-palvelua, joka on poistuneen MyYaran seuraaja. Atfarm kertoo kunkin pellon kohdan tarvitseman typpimäärän satelliittikuvien perusteella, tarkkuuden ollessa 20x20m. Viljelijän pitää ilmoittaa kasvi ja kasvuaste, jotta algoritmi toimisi oikein. Palvelu vaatii kirjautumisen ja on maksullinen.

Droneasiaakin oli tapahtumassa tarjolla. Maatalouskäyttöön sopivista droneista hankkeen läpivieneenä Jori Lahti SeAMK:lta tuntee dronet täsmäviljelykäytössä. Tiivistettynä voi sanoa, että toistaiseksi dronella onnistuu havainnointi mutta ei oikein reagointi. Jorin mielestä täsmäviljelyssä on menty liikaa teknologia edellä, kun kyse olisi enemmänkin tilalle soveltuvien toimintamallien käytöstä.

Pellon tasauslanaus tuo lisäsatoa

Perunanviljelijä ja lanausurakoitsija Rami Lilja kertoi pellonpientareella pellon lanauksessa aloitettavan kysymällä viljelijältä mitä kasveja aiotaan viljellä, ja voiko jättää korkeampia paikkoja johonkin. Maata ei kannata ottaa liikaa yhdestä paikasta. Sitten kierretään pelto 10 metrin jaolla, josta saadaan korkeuskäyrät. Tiedot siirretään PC:lle ja tehdään lanauskartta. Samalla määritellään kuinka monta prosenttia kaato voi olla tiettyyn suuntaan. Esimerkiksi siirtonurmissa on hyvin terävät kaadot. Sekin on mahdollista, että pellolla ei ole kaatoa ollenkaan, eli vesi voidaan ottaa tasaisesti vastaan.

Perunamaata tasattaessa maata siirretään yleensä 170-250 m3/ha. Kustannus on yli 90%:lla tapauksista 250-300€/ha, ja tämä sisältää kaikki kustannukset kuten alkukartoituksen.