Etelä-Pohjanmaa

Kannattavuuskirjanpito

Kannattavuuskirjanpito

Kannattavuuskirjanpito
Kannattavuuskirjanpitoon kaivataan uusia tiloja mukaan.

Kannattavuuskirjanpitotilojen määrä väheni vuoden aikana lopettavien tilojen jäädessä pois vahvuudesta. Loppuvuodesta uusien tilojen rekrytoinneissa onnistuttiin kuitenkin siten, että tilamäärä saatiin pidettyä hieman yli sadassa tilassa. Vähennystä kuitenkin tapahtui lähes kymmenellä kappaleella. Kannattavuuskirjanpitotilana maatila saa ilmaiseksi seikkaperäisen analyysin tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan. Vuonna 2021 tarvitsemme lisää maatiloja kannattavuuskirjanpitotiloiksi.