Vettä pellolla? Polvijärvi

Vettä pellolla? Polvijärvi

16.04.2018

Tule kuulemaan miten saat kuivatus- ja kustannustehoa peruskuivatukseen ja vesiensuojeluun. Ilmoittautuminen 10.4. mennessä

Vettä pellolla?

OHJELMA 10-13

Peruskuivatus- ja ojitushankkeet. Vesiensuojelutoimenpiteet osana peruskuivatus hanketta, 
Petri Kurki, Maveplan Oy, PERKU-hanke.

Peruskuivatuksen ja vesiensuojelun rahoitusvaihtoehdot.
Tapio Leinonen, Tiina Käki ja Helena Haakana, P-K:n ELY-keskus

Ideoita maan parannukseen ja vesien hoitoon: mm. järviruokoa peltoon, dronen käyttö, kosteikot, rantalaidunnus
Päivi Jokinen, ProAgria Pohjois-Karjala ry, Ravinnerenki-hanke.

Pohjois-Karjalassa pääosa peruskuivatushankkeista on toteutettu 1950 – 1970 -luvuilla joko maanviljelysinsinööripiirin tai vesipiirin tehtävinä. Osa ojitusyhteisöistä on huolehtinut asianmukaisesti peruskuivatuksen kunnossapidosta, mutta suuri osa ei.  Osa maanviljelyalueista kärsii puutteellisesta kuivavarasta.  Kuivatuksen tehostaminen edellyttää uoman kunnostus- ja peruskunnostustoimia maatilatalouden toimintaedellytysten parantamiseksi ja tuotantokustannusten alentamiseksi. Samalla kannattaa huomioida vesiensuojelulliset toimenpiteet. Aina ei tarvita suuria toimenpiteitä, vaan pienimuotoisillakin toimenpiteillä on merkitystä. Esimerkiksi sortumaherkän uoman kohdan voi eroosiosuojata tai putkittaa. Myös uoman toispuoleisella kaivulla, luiskan loiventamisella, tulvatasanteella, putousportaalla tai pohjakynnyksellä voidaan edistää vesiensuojelua.

Peruskuivatusavustuksia on Pohjois-Karjalassa hyödynnetty erittäin vähän 2000-luvulla: keskimäärin alle 1 hakemusta per vuosi. Alueelle varattu avustuspotti on useina vuosina jäänyt käyttämättä.  Avustus voi olla 30-60 % hankkeen toimenpiteistä riippuen. 

Toimivan peruskuivatuksen lisäksi pellon kasvukuntoa voi parantaa lisäämällä peltoon eloperäistä ainesta, kuten kompostoitua järviruokoa. Pellon vesitalouden arvioimiseen ja kasvustojen tarkkailuun käytetään yhä yleisemmin Dronea eli nelikopteria. Kosteikoilla pidätetään kiintoainetta sekä ravinteita ja rantalaiduntaminen vähentää umpeenkasvua.

Tilaisuudet järjestää Peruskuivatuksen parantamisen edistämishanke (PERKU) ja Ravinnerenki-hanke.  

Ilmoittautuminen alla olevalla lomakkeella tai p. 040 301 2401

 

Tapahtuman ajankohta: 16.04.2018 10:00 - 13:00
Lähiosoite: Välitie 2, Kunnanhallituksen kokoushuone
Postinumero ja -toimipaikka: 83700 Polvijärvi
Hinta: Maksuton infotilaisuus
Sukunimi Etunimi
Kun ilmoitat sähköpostisi, saat siihen vahvistuksen ilmoittautumisestasi. Osoitetta käytetään tarvittaessa sähköisten tiedotteiden lähettämiseen.

Jaa

Tapahtuman henkilöt

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut

  • Rahat riittämään!
    Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.