Kasvinsuojelututkinnot Keski-Pohjanmaalla

Kuva: Ritva-Liisa Nisula

Kasvinsuojelututkinnot Keski-Pohjanmaalla

01.04.2021 - 31.05.2021

Suorita tutkinto verkossa tai pienryhmässä!

Kaikkien ammattimaisesti viljelevien tulee suorittaa kasvinsuojelulain (1107/2009/EY) mukainen tentti, joka oikeuttaa ostamaan ja levittämään kasvinsuojeluaineita ja biosideja (tuholaisaineet). Tutkinnon suorittaneet saavat tentin läpäistyään todistuksen, joka oikeuttaa tekemään kasvinsuojelua ja tuholaistorjuntaa sekä ostamaan ammattikäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Tutkinto on voimassa suorituspäivästä viisi vuotta. Tutkinnon suorittamista ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Koronarajoitusten jatkuessa yleisiä koulutusja tenttitilaisuuksia ei ole suunnitteilla keväälle 2021. Jos tilanne normalisoituu, niitä voidaan mahdollisesti järjestää syksyllä. Tutkinnon voi suorittaa sähköisesti ProAgrian verkkosivujen kautta tai poikkeuksellisesti koronan vuoksi suullisena puhelintenttinä.
 
Tutkinto ja tentti on ollut mahdollista suorittaa sähköisesti ProAgrian verkkosivujen kautta.
 
Kasvinsuojelututkinto verkossa
Maksettuasi verkkomaksuna tutkintomaksun saat sähköpostiviestin, jossa ovat linkit suomen- tai ruotsinkieliseen tutkintoon. Tutkintojärjestelmässä sinulla on tunti aikaa vastata 20 sinulle arvottuun kysymykseen. Kysymykset voivat käsitellä pelto-, puutarha- ja metsäpuolen kasvinsuojelua. Voit valita kysymysten painotuksen parhaiten omaa toimialaasi vastaavaksi. Voit valita yhden tai useamman seuraavista tuotantosuunnista: peltoviljely, avomaan puutarhaviljely, kasvihuoneviljely. Tentti suoritetaan kerralla ilman keskeytysmahdollisuutta. Hyväksytysti suoritettuun tutkintoon tarvitaan vähintään 16 oikeaa vastausta. Jos et pääse kerralla läpi, sinulla on mahdollisuus uusia tentti kerran samalla maksulla. Hyväksytystä kasvinsuojelututkinnosta saat todistuksen välittömästi sähköpostiisi.
 
Kaikki eivät voi tai halua suorittaa sähköistä tenttiä. Tukes on mahdollistanut tentin suorittamisen poikkeustilanteessa myös suullisena puhelintenttinä: Nämä poikkeusjärjestelyt tehdään koronapandemian pitkittymisen vuoksi ja ne koskevat vain aikaa, jolloin kokoontumisia on rajoitettava taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Kun tautitilanne rauhoittuu, poikkeusjärjestelyistä on luovuttava. Myös perinteisiä tenttejä voi edelleen järjestää, kunhan noudattaa kulloisiakin suosituksia. (Lainaus Tukesin ohjeesta).
 
Puhelintentti
Puhelimessa varmistetaan ensin, että tenttiä on varmasti suorittamassa oikea henkilö. Henkilön on itse vakuutettava olevansa se, kuka väittää olevansa. Tutkinnon järjestäjän on huolehdittava, että tutkinnon suorittajan sotu ja muut vaaditut tiedot saapuvat hänelle tietoturvallisesti. Tentti suoritetaan siten, että tutkinnon järjestäjä kysyy paperitentin mukaiset 20 oikein/väärin -väittämää, joihin tutkinnon suorittaja antaa suullisen vastauksen. Tutkinnon järjestäjä kirjaa vastauksen lomakkeeseen, jonka hän tarkistaa ja tallentaa. Tenttitiedot on säilytettävä samalla tavalla kuin paperitentissä. Tutkinnonjärjestäjän pitää tallentaa lomakkeiden kanssa samaan paikkaan myös tutkinnossa käyttämänsä kysymykset, että mahdollisessa valvonnassa voidaan yhdistää oikeat kysymykset ja vastaukset.
 
Mahdollista on myös järjestää pienimuotoisia (enint. 10-12 hlöä) tentti- ja koulutustilaisuuksia koronarajoitusten mukaisesti. Koulutukset ja tentit järjestetään huhti-toukokuun aikana tarpeen ja kysynnän mukaan. Ilmoittaudu ProAgria Keski-Pohjanmaan vaihteen numeroon 040 521 1735 ja ilmoita yhteystietosi, sotu ja haluatko suorittaa puhelintentin, koulutuksen ja tentin vai ryhmätentin. 
 
Vaikka poikkeusaika vaatii poikkeusjärjestelyjä, kyllä tästä yhteistyöllä selvitään ja kasvinsuojeluasiat saadaan hoidettua myös ensi kesänä.
 
Lisätietoja:
Jouni Huhtala, p. 040 5123 703 tai jouni.huhtala@proagria.fi.
 
Tapahtuman ajankohta: 01.04.2021 10:00 - 31.05.2021 15:00

Jaa

Tapahtuman henkilöt

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut