Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona

Yhteystiedot

 

Juha Kääriä, projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu. Hankkeen koordinointi juha.kaaria@turkuamk.fi, 050 598 5776 

Teija Kirkkala, toiminnanjohtaja, Pyhäjärvi-instituutti. Eurajoen valuma-aluepilotointi. teija.kirkkala@pji.fi 050 343 0432

Maria Kämäri, kehitysinsinööri, Suomen ympäristökeskus. Rakennekalkituksen vesistövaikutusten arviointi maria.kamari@ymparisto.fi, 029 525 1334

Helena Soinne, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus. Rakennekalkin maaperävaikutukset, laboratoriokokeet. helena.soinne@luke.fi, 029 532 2118

Sakari Malmilehto,  tutkija,  Sokerijuurikkaan tutkimuskeskus. Sato- ja maaperävaikutukset. sakari.malmilehto@sjt.fi,  040 518 9087

Liisa Vainio, ympäristönsuojelusuunnittelija, Turun kaupunki. Koekenttäjärjestely liisa.vainio@turku.fi, 040 526 4767 

Terhi Ajosenpää, hankkeen viestintävastaava, ProAgria Länsi-Suomi. Viestintä. terhi.ajosenpaa@proagria.fi, 043 825 1221

Tarja Haaranen, ohjelmapäällikkö, ympäristöministeriö. Vesiensuojelun tehostamisohjelma. tarja.haaranen@ym.fi, 0295 250 282

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut