Seppälän tilaa kehitetään kokonaisuutena

Mari ja Antti Seppälä ovat hoitaneet Seppälän tilaa vuodesta 2012.

Seppälän tila Jämsässä on lammastila, jonka kokonaisuuteen kuuluu lampaiden lisäksi metsätalous sekä luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoito. Tilaa johdetaan seurantatietoihin perustuen.

Mari ja Antti Seppälän hoitaman tilan päätuotantosuunta on laidunkaritsan lihan tuotanto. Tilalla on 250 uuhta, rotuina ovat texel, suomenlammas ja suffolk. Kaikki karitsat ovat risteytyksiä. Risteytyksillä pyritään kasvattamaan lihaksikkuutta. – Jalostus ja ruokinta – niistä kannattavuus tulee, Antti Seppälä sanoo.

Tilan 40 peltohehtaarilta saadaan rehu lampaille. Talvirehu on paalattua säilöheinää. Tilan pellot pyritään pitämään hyvin tuottavina, koska peltoala suhteessa lampaiden määrään on pieni. – Lampaat pääsevät uudelle laitumelle, kun nurmi on nilkan korkuista. Samalla laitumella lampaita pidetään enintään viikko, minkä jälkeen laidun puhdistusniitetään ja lannoitetaan. Rikkakasveja torjutaan tarvittaessa kemiallisesti, Seppälät sanovat.

Pääosa karitsoista menee sopimustuotantona Lallin lampaalle, 30 prosenttia karitsanlihan tulovirrasta tulee suoramyynnin kautta. – Pieni tilamyymälämme palvelee paikallista kysyntää, Mari Seppälä sanoo.

Oma toiminta tarkastelun alla

Seppälän tilalla seurataan sekä tuotantoa että taloutta. Loppukesästä lähtien karitsoita punnitaan kahden viikon välein ennen teuraaksi laittoa. - Seuraamme mm. karitsatuotosta, päiväkasvuja ja teurasluokitusta. Karitsakuolleisuus meillä on hyvin pieni. Pyrimme saamaan kaikki elävänä syntyneet teuraaksi, Mari Seppälä sanoo.

Tila kuuluu lampaiden tuotosseurantaan. – Tuotosseuranta antaa vertailutietoa ja luo pohjaa tilakohtaiseen kehittämiseen, sanoo lammasasiantuntija Milla Alanco-Ollqvist ProAgria Etelä-Pohjanmalta.

Seppälän tilan päätuote on laidunkaritsan liha. Villa myydään Unnaslahden lammastilalle ja Huopaliike Lahtiselle.
 

Työtä lammastilalla on paljon

Seppälän tilalla ajankäytöstä 70 prosenttia menee lammastalouteen. – Pyrimme tekemään työt tehokkaasti ja suoraviivaisesti. Sisäruokintakauden ruokinta on koneellistettu, Mari Seppälä sanoo.

–Haastamme toinen toistamme ilman riitelyä, että ajattelitko tosiaan tehdä noin tai noin, Antti Seppälä kertoo.

– Teemme yhdessä päätökset ja monia työvaiheita, mutta meillä on selkeä työnjako, Mari Seppälä sanoo.

Hän vastaa lammastaloudesta, kirjapidosta ja lihan suoramyynnistä, Antti pelto- ja metsätöistä sekä polttopuiden myynnistä. Antin vanhemmat vastaavat polttopuiden teosta ja toimituksista asiakkaille.

Olennaisena osana lammastalouteen kuuluu perinnemaisemien hoito, joiden laiduntaminen ja raivaamien  vie oman osuutensa työpanoksesta.

Talous seurannassa

Kun pääosa tilan tuloista tulee kaksi kertaa vuodessa, niin talouden suunnittelun tarve korostuu. - Teemme budjetin, seuraamme kassavirtaa ja tsekkaamme neljä kertaa vuodessa taloustilanteen. Varaamme rahaa myös yllättäviin menoeriin. Seuraamme työmäärää ja laskemme kannattavuutta. – Rakennusinvestointien yhteydessä olemme tukeutuneet ProAgrian talouslaskentaan, Antti Seppälä kertoo.

Seppälän tila

 • Lammastaloutta vuodesta 1974, metsätalous ja maisemanhoito.
 • Antti ja Mari yrittäjinä vuodesta 2012.
 • Perheeseen kuuluu kolme kouluikäistä poikaa.
 • Peltoa viljelyksessä 40 ha.
 • 250 uuhta karitsoineen.
 • Lampolat v. 2014 ja 2019.

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut