Pilottikohteet

Pilottikohteet -laajat alueet, suuremmat hyödyt

YmpäristöKompassi tarkastelee myös valuma-aluekohtaisesti vesiensuojelua. Pirkanmaalta on valittu kaksi pilottikohdetta. Toinen sijaitsee Tampereen Teiskossa Kapeen kylässä ja toinen Urjalassa. Näitä useamman maanomistajan alueita suunnitellaan ja tarkastellaan kokonaisuutena. Tavoitteena on saada aikaan toimintamalli, jossa valuma-aluekohtainen esiselvitys ja suunnittelu tuottavat tulosta myös käytännössä.

Suunnittelussa huomioidaan vesiensuojelun ja -hoidon lisäksi virkistyskäyttö, maisemanhoito sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Suunnittelutyöhön halutaan mukaan maanomistajat, ojitukseen liittyvät toimijat ja paikallisyhdistykset.  Maaseudulla asuvien ja yrittävien yhteisenä tavoitteena on, että Pirkanmaan järvet säilyvät puhtaina.

Ojitusyhtiöt toimiviksi

Peruskuivatuksella luodaan edellytykset paikalliskuivatushankkeille sekä viljelysmaan kasvukunnolle. Tärkeää on tarkastella myös vesistövaikutukset. Tarvittaessa ojitusyhtiöt saavat avun uuteen starttiin. Asiantuntijan kanssa puntaroidaan kuivatushankkeiden hyödyt ja kustannukset. Samalla selvitetään rahoitusmahdollisuudet.

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut