Mikä viljalajike luomuun?

Suomessa ei ole testattu luomuviljojen lajikkeita sitten 1990-luvun. Lajiketutkimus ja –vertailu toteutettiin sekä virallisten ruutukoetutkimusten että enemmän demonstraatiopainotteisten havaintokokeiden avulla. Ruutukokeissa saadaan tieteellisestikin pätevää tutkimustietoa. Havaintokokeiden tarkoituksena on testata luomuun soveltuvia lajikkeita käytännön olosuhteissa tutkimustietoa apuna käyttäen. Havaintokoetoiminnan avulla tietoa hyvistä ratkaisuista saadaan myös jaettua laajemmalle.

Kaikki kokeet toteutettiin luomuviljelijöiden pelloilla, koska tällä hetkellä tutkimusasemilla ei ole luomupeltoa. Kokeissa seurattiin ohran, kauran ja kevätvehnän eri lajikkeiden toimivuutta luomuviljelyssä. Toteutus tehtiin yhteistyössä viljelijöiden kanssa heidän pelloillaan ja ehdoillaan.

Haluamme kiittää yhteistyöstä hanketta rahoittanutta Luonnonmukaisen tuotannon edistämissäätiötä ja Kylvösiemensäätiötä sekä yhteistyökumppaneitamme.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Rahat riittämään!
    Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.