Mansikan kasvukuntoryhmä

 

Mansikan kasvukuntoryhmä aloittaa keväällä 2020

Ryhmässä on tavoitteena selvittää mansikan avomaantuotannon alhaisiin satotasoihin vaikuttavia tekijöitä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Kasvukauden aikana ryhmään osallistuvien tilojen mansikkakasvustojen nykytilaa selvitetään yhdessä viljelijän kanssa mm. haastattelujen, kasvustokäyntien sekä maaperäanalyysien avulla satotasoihin vaikuttavien avaintekijöiden selvittämiseksi.

Ryhmässä pidetään pienryhmätapaamiset keväisin ja syksyisin. Ensimmäisessä tapaamisessa mietitään mm. mansikan satotasoihin merkittävästi vaikuttavia tekijöitä sekä opitaan maan rakenteesta ja maaperän uusista analysointimenetelmistä. Tilakäynneillä selvitetään käytännössä mansikan kasvukuntoon vaikuttavia tekijöitä. Syksyllä kootaan kesän aikana kerätyt tulokset yhteen ja pohditaan yhdessä käytäntöjen kehittämistä.

Ryhmässä on myös mahdollista mm. testata Verderan hyötymikrobivalmisteita mansikan avomaaviljelyssä.

Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran ennen satokautta vallitsevan tilanteen takia todennäköisesti etänä (Microsoft Teams -kokous). Tilanteen niin salliessa järjestetään lähitapaaminen ProAgrian Turun toimistolla. Kokoontumisen ajankohta tarkentuu myöhemmin. Ilmoittautumiset ryhmään pe 10.4.2020 mennessä Minna Pohjolalle: minna.pohjola@proagria.fi, p. 050 664 72.

Tervetuloa mukaan!

•    Mansikan kasvukuntoryhmä vuosina 2020-2022
•    Kokoontumisia vähintään 2 kpl/vuosi + kasvukauden aikaiset tilakäynnit ja maaperäanalyysit v. 2020
•    Osallistumismaksu 150 € + alv 24 %/tila/vuosi

Pienryhmätapaamiset vuonna 2020:
•    Pohditaan yhdessä mansikan satotasoihin eniten vaikuttavia tekijöitä sekä ongelmakohtia
•    Opitaan uutta maaperän uusista analyysimenetelmistä
•    Käydään läpi kesän 2020 aikana tilalla tehtävät analyysit
•    Kootaan kesän aikana saadut tulokset yhteen
•    Keskustellaan saaduista tuloksista sekä mietitään käytäntöjen kehittämistä
•    Ensimmäinen tapaaminen näillä näkymin etänä ennen satokautta (Microsoft Teams -kokous)

Alustavasti suunnitellut kasvusto- ja maaperäanalyysit ryhmään osallistuvilla tiloilla v. 2020:
•    Viljelmän lähtötilanteen selvitys viljelijähaastatteluin: mm. maan laatu ja ravinnetaso, lannoitus- ja kastelukäytännöt, käytetty taimimateriaali, kasvinsuojelun onnistuminen, muut viljelytoimenpiteet, saavutettu satotaso, havaitut ongelmat…
•    Maaperä- ja kasvianalyysit mukana olevien tilojen mansikkalohkoilta
•    Kasvustokäynti kesäkuussa: käydään läpi mm. kuoppatesti, tuholaistarkkailu sekä lannoituksen ja kastelun käytännöt yhdessä asiantuntijan kanssa

Verdera Oy:n hyötymikrobivalmisteiden testaus
Ryhmästä neljän tilan on mahdollista testata biologisten kasvunedistäjien ja kasvinsuojeluaineiden hyödyntämistä. Tiloilla testataan istutuksen yhteydessä upotuskäsittelynä käytettäviä, mansikalle hyväksyttyjä valmisteita. Istutettavista taimista analysoidaan mahdolliset taudinaiheuttajat ennen käsittelyjä. Käytettyjen valmisteiden vaikutuksia mm. taimien kokoon ja kasvuun havainnoidaan vuosina 2020 ja 2021 sekä havainnoidaan mahdollisia juuristotautioireita. Lisäksi havainnoidaan upotuskäsittelyjen vaikutusta taimien talvehtimiseen sekä kukintaan. Lisäksi jollakin tilalla on mahdollista testata biologista ruiskutusohjelmaa mansikan avomaaviljelmällä.

Ryhmään ovat tervetulleita kaikki mansikkatilat Satakunnasta ja Varsinais-Suomesta. Toimenpidetilojen määrää voidaan joutua rajoittamaan. Muutokset suunnitelmiin ovat mahdollisia.

 

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
    Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdä digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.

Palvelut