Lumolaidun-kartoitukset

Hankkeessa mukaan lähteneille tiloille tehdään tilakohtainen kartoitus, jossa selvitetään tarvittavat taustatiedot, määritetään tutkimusalat ja selvitetään tilan tavoitteet hankkeen suhteen.

Hankkeessa on kolme kasvukautta aikaa kartoittaa ja kerätä tietoa.

Taustatietoina on olemassa tilojen omat tiedot sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen inventointitiedot. Lisäksi joiltakin kohteilta löytyy luonnonsuojelualueita ja muista aiemin tehtyjä kartoituksia.

Kesällä ja syksyllä kaikilla kohteilla tehdään kasvillisuuskartoistus sekä maaperän monimuotoisuuskatsaus. Hankkeen edetessä tehdään valituilla kohteilla tarkempaa kartoitusta.

Hyönteisiä kartoitetaan kaikilla tiloilla kolmen vuoden aikana.

Saatuja tuloksia jaetaan ja niitä käytetään hoidon kehittämiseen.

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa
    Maksa verkossa, suorita sähköisesti ja hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Ajanvaraus pilotoinnissa Etelä-Pohjanmaalla
    Ajanvaraus asiantuntijoillemme on tulevaisuudessa mahdollista tehdän digitaalisesti verkossa pilotoinnin jälkeen.

Palvelut