Laidunpankista eläimiä maisemanhoitajiksi

Kuva. Leena Lahdenvesi-Korhonen

Laidunpankki on työkalu, jonka avulla voit hankkia lisälaidunta eläimillesi tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi. Tavoitteena on lisätä sopimuksellista yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia. Luonnonlaitumet tarjoavat edullista rehua, ja laidunnus on samalla erinomaista ympäristön hoitoa. Maisemat avartuvat ja luonnon monimuotoisuus lisääntyy.

Laidunpankki on verkossa toimiva palvelu, jonka tavoitteena on auttaa omalla panoksellaan Suomen kauniita maalaismaisemia pysymään avoimina, hoidettuina ja monimuotoisina laidunnuksen avulla. Meillä on paljon alueita, joita voitaisiin hoitaa laiduntamalla ja taas toisaalta on eläimiä, jotka voisivat laiduntaen hoitaa uusia alueita. Laidunpankki pyrkii yhdistämään tämän kysynnän ja tarjonnan.

Laidunpankin sivuilta löytyy pankkipalvelu sekä eläimiään että laidunalueitaan tarjoaville. Lisäksi sivustolta löytyy kattava tietopaketti kaikesta laidunnukseen liittyvästä. Muun muassa sivustolta löytyvät sopimusmallit ovat käytännössä testattuja ja hyväksi havaittuja. Sivustolta löytyy myös maatalouden ympäristötuen erityistukiin liittyvää tietoa.

www.laidunpankki.fi

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut