Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona

Laboratoriokokeet

 

Luonnonvarakeskuksessa tehdään valuma-aluekokeen tuloksia täydentäviä laboratoriokokeita, joissa tutkitaan rakennekalkituksen vaikutuksia maan happamuuteen, mururakenteen kestävyyteen ja fosforin huuhtoutumiseen.

Tavoitteena on selvittää rakennekalkin optimaaliset käyttömäärät erilaisilla mailla ja kuinka levitysolosuhteet vaikuttavat rakennekalkin tehoon. Rakennekalkin pidempiaikaisia vaikutuksia tutkitaan vuosien 2013–2018 aikana rakennekalkituilla lohkoilla. Rakenteen kestävyysmittausten lisäksi näiltä alueilta tutkitaan myös rakennekalkin vaikutuksia maan mikrobiologiaan, orgaanisen aineksen määrään ja kationikoostumukseen.

Laboratoriokokeissa rakennekalkin vaikutuksia maan eroosioherkkyyteen ja fosforin huuhtoutumisen tutkitaan mm. sadesimulaatiokokein sekä tutkimalla maan mururakenteen kestävyyttä. Laboratoriomittaukset täydentävät valuma-aluemittakaavan kokeista saatavaa tietoa rakennekalkin vaikutuksesta maan kasvukuntoon, eroosioon ja fosforin huuhtoutumiseen.

Luonnonvarakeskuksesta hankkeessa ovat mukana tutkijat Helena Soinne, Kimmo Rasa, Risto Uusitalo, Taina Pennanen, Krista Peltoniemi, Sannakajsa Velmala ja Hannu Fritze, ja kokeissa hyödynnetään osittain samoja aineistoja ja koealueita, kuin Kulttuurirahaston rahoittamassa Samassa vedessä –hankkeessa.

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut