Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona

Laboratoriokokeet

 

Luonnonvarakeskuksessa on tehty valuma-aluekokeen tuloksia täydentäviä laboratoriokokeita, joissa on tutkittu rakennekalkituksen vaikutuksia maan happamuuteen, mururakenteen kestävyyteen ja fosforin huuhtoutumiseen. Laboratoriokokeiden avulla selvitetään maan rakenteen parantumisen kannalta optimaaliset rakennekalkin käyttömäärät ja kuinka levitysolosuhteet vaikuttavat rakennekalkin tehoon.

Rakennekalkin pidempiaikaisten vaikutusten tutkimisessa hyödynnetään vuosien 2013–2018 aikana rakennekalkittuja lohkoja, joihin on jätetty käsittelemätön alue. Rakenteen kestävyysmittausten lisäksi näiltä alueilta tutkitaan myös rakennekalkin vaikutuksia maan mikrobiologiaan, orgaanisen aineksen määrään ja kationikoostumukseen.

Luonnonvarakeskuksesta hankkeessa ovat mukana tutkijat Helena Soinne, Kimmo Rasa, Risto Uusitalo, Taina Pennanen, Krista Peltoniemi, Sannakajsa Velmala ja Hannu Fritze, ja kokeissa hyödynnetään osittain samoja aineistoja ja koealueita, kuin Kulttuurirahaston rahoittamassa Samassa vedessä –hankkeessa.

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut