Kaikkea puusta -Kapuu Oy

Kaikkea puusta-Kapuu Oy

Idearikkaan yrittäjän Kauno Voutilaisen suuri visio oli kehittää ja koota verkosto, jolla metsissä kasvava kuusi, mänty, koulu, leppä, haapa sekä pihlaja saadaan puusepän yritysten, hirsirakentajien, puulla sisustajien ja muiden puuta erikoiskohteissa käyttävien yritysten tarpeisiin asiakkaan toivomassa muodossa. Vuonna 2018 aloitti Kapuu Oy Kuopion Tuovilanlahdessa investoinnit, jotka mahdollistavat puun hankinnan, sahauksen, kuivauksen höyläyksen mittatarkaksi sahatavaraksi ja puuaihioiksi. Yhtiön perustamisessa, liiketoiminnan suunnittelussa ja investointirahoitusten hakemisessa oli apuna yritysasiantuntija Marjatta Räsänen Itä-Suomen maa-ja kotitalousnaisista, jonka osaaminen ja apu oli erittäin hyödyllinen ja tärkeä.

Toimintojen kehittäminen jaksottamalla investointeja

Yrityksen kehittäminen ja kasvu ovat olleet nopeita ja siinä on osaavan asiantuntijan avulla osattu hyödyntää kaikki mahdolliset rahoituskanavat ja välineet, joita on maaseudun yrittäjällä käytettävissä useita. Nyt on toimivat koneet,  tietoliikenne hoituu laajakaistalla ja aurinkopaneeleilla tuotetaan energiaa.  Viimeisin halli-investointihakemus odottaa vielä rahoituspäätöstä Pohjois-Savon ELYssä.

Asiakasmittoihin tehtyä mittatarkkaa sahatavaraa tehdään lähialueen laadukkaasta puuraaka-aineesta, jota hankitaan kestävän metsänhoidon ja vastuullisen puunhankinnan periaatteilla.  Puun sahauksessa on käytössä sekä vannesaha että raamisaha, mikä mahdollistaa erikoismittojen tekemisen sydänhalkaistuna tai sydänvapaana. Sahatavara kuivataan asiakkaan toivomaan loppukosteuteen perinteisessä kuivaamossa, jossa energiana hyödynnetään sahauksen sivuvirtoja ja aurinkopaneelien sähköä. Tuotteet ovat ekologisia, kierrätettäviä, kestäviä, lujia ja muotopysyviä käsittelyprosessin jälkeen sormuksesta sisustustuotteisiin.

Puuta höylätään ja katkotaan määrämittaan aihioiksi ja komponenteiksi sekä kotimaahan että vientiin, jota on jo aloitettu Malediiveille ja Italiaan.  Valmis sahatavara toimitetaan ovelta ovelle lähialueella ja ulkomaille junalla, laivalla tai lentokoneella. Pohjois-Italia on vahvaa puusepän- ja huonekaluteollisuuden aluetta, jossa laatuvaatimukset ovat kovat.

Vientivalmiuksien kehittämiseksi laadittiin Marjatta Räsäsen ohjeilla kehittämissuunnitelma ja perustamistukihakemus maaseuturahoitukseen. Marjattahan se löysi meille muut tarvittavat asiantuntijat ja koulutukset tähän hankkeeseen.

Puutuotteen hiilijalanjälki on pieni, valmistuksessa käytetään vähän energiaa, josta suuri osa on aurinkoenergiaa ja lisäksi sahauksen sivuvirtoja puun kuivaukseen.

Kehittyminen ei ole lineaarista

Koronavirus epidemian aiheuttama muutos on jo toiminnassa huomioitu. Yritysasiantuntijan kanssa on valmius hakea tukia muuttuneissa tilanteissa tarvittaessa. Maaseudun rahoitusvalikoimiin on tulossa investointien osittainen maksatus ja tuen hakeminen kriisirahastosta sekä valmistautuminen talouden sopeuttamistoimiin. 

Täydennetty 17.6.2020

Korona-aikana sahaus väheni

Mutta metsästä löytyy kerkkää, pihkaa lääkekäyttöön, koivunlehtiä, pakuria, mahlaa, vadelman lehtiä jne. Kapuu Oy on mukana kehittämässä luonnontuoteverkostoon uutta liiketoimintamallia, jossa hän opettaa henkilönostimen käyttöä, tarjoaa pakastus- ja kuivauspalvelut asiakastarpeen mukaan, keruutuoteneuvoja opettaa kerääjäverkoston.

 

Teksti ja kuva 
Marjatta Räsänen

 

 

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut