Havaintokokeet

Havaintokokeiden aiheet  kesälle 2020 

Viljellään viisaasti-hanke etsii pellon vesitalous teemaan havaintokoe-kohdetta.
Havaintokoekohteessa on tarkoitus kokeilla haketta salaojan ympärysaineena salaojasoran sijaan. Kohde saisi olla maalajiltaan mieluiten turvemaata tai savimaata. Salaojakaivannon alkutäyttö tehtäisiin putken ympärille salaojasoralla ja suurin osa täytöstä hakkeella. Kohdetta seurataan hankkeen aikana v. 2020-2022. Lisätietoja: Petri Kurki, p. 0503548753, petri.kurki@maveplan.fi

Saimme riittävästi koetiloja mukaan seuraaviin kokeisiin:

  • Monivuotisen kerääjäkasvin käyttö keväällä lopetettuna, kevennetysti muokkaamalla
  • Herneen hivenainepeittauskoe, jossa kokeillaan uuden Wuxal Como Extra 15 -molybdeeni-koboltti -hivenaineen vaikutusta herneen typpinystyröintiin ja kasvuun
  • Biohiilen käyttö pellon maanparannuksessa, tarkoituksena pellon veden ja ravinteiden sitomiskyvyn paraneminen
  • Kierrätyslannoitekoe, vertaillaan erilaisia kierrätyslannoitteita: Soilfood Soili, Soilfood Boost NPK, Ecolan puuvinassi, Ecolan Agra 8-4-2, Ecolan kaliumsulfaatti.

Lisäksi haemme vielä sopivia koetiloja aiheeseen: Hakkeen käyttö salaojan ympärysaineena, verrokkina salojasora.

Koesuunnitelmat päivitetään nettisivulle niiden valmistuttua. Seuraa kokeiden etenemistä facebook-sivuiltamme!

Havaintokoe-kilpailu on päättynyt
Järjestimme havaintokoe-kilpailun kevään aikana. Kilpailu on päättynyt ja arvonnan voittajalle on voitosta ilmoitettu, palkintona oli Ilmastoviisas maatilayritys -kirja.
Kiitos vinkeistä ja ideoista havaintokokeisiin.

Lisätiedot:  Tiina Polo p. 040 301 2402, tiina.polo@proagria.fi

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut