Ennen investointia

Onnistuneen investoinnin resepti lähtee selkeistä tavoitteista ja riittävästä suunnittelusta. Luota ammattilaisiin, kun investoit. Alussa investointi ammattilaiseen ja aikaan maksaa itsensä nopeasti takaisin. Autamme sinua hahmottamaan investoinnin kokonaisuuden etenemisen ja käyttöönoton. Kauttamme saat luotettavat investointilaskelmat, apua kannattavuuden vertailuun, suunnitelmat rahoitukseen sekä tukea lupa-asiakirjojen laatimiseen. Räätälöimme palvelukokonaisuuden tarpeidesi pohjalta.

Etene kanssamme ideasta investointiin

 1. nykytilanteen kartoitus
 2. tavoitteiden ja talousraamien määrittely
 3. vaihtoehtoisten tuotantomallien hahmottelu ja laskenta
 4. vaihtoehtojen kannattavuuden ja riskien arviointi
 5. elinkeinosuunnitelman laadinta valitusta ratkaisusta

Olemme apunasi investoinnin suunnittelussa, toteutuksessa ja investoinnin jälkeen eteen tulevissa asioissa. Saat ammattitaidolla suunnitellut ratkaisut, puolueettoman näkökulman ja varmuutta päätöksiisi. Avullamme hankkeesi toteutuu sovitussa aikataulussa ja budjetissa.

Tulevaisuuskeskustelun ABC

ProAgrian tulevaisuuskeskustelun avulla kartoitat yhdessä asiantuntijan kanssa nykytilanteesi ja tulevaisuuden tavoitteesi ja saat hyvän pohjan kehittämiselle.

Tulevaisuuskeskustelu auttaa, kun tavoitetilaa ja näkemystä yrityksen tulevaisuudesta visioidaan.

 • Miten arvot, osaaminen, käytettävissä olevat resurssit ja yritysympäristö yhdistettäisiin parhaalla tavalla ansaintalogiikaksi?
 • Miten paras kilpailukyky saavutetaan ja voidaanko sillä menestyä?

Tulevaisuuskeskustelu antaa eväitä yrittäjälle investoinnin, sukupolvenvaihdoksen ja toiminnan kehittämisen yhteydessä. Selkeytämme yhdessä pitkän aikavälin tavoitteesi, määritämme kehittämistarpeet ja tarvittavat toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi sekä asetamme konkreettiset tavoitteet tekemiselle.

Tulevaisuuskeskustelun pohjalta saat puolueettoman ulkopuolisen näkemyksen siihen, mikä on tavoitteiden kannalta oikea suunta tekemiselle. Saat keskustelun pohjalta käyttöösi kehittämissuunnitelman toimenpide-ehdotuksineen.

Suunnittelussa on hyvä olla mukana koko yrityksen henkilöstö, myös mahdolliset jatkajat, sillä suunnitelmat ovat usein kauaskantoisiakin. Kun koko henkilöstö on sitoutunut suunnitelmiin, syntyy tahtotila, jolla tavoitteet saavutetaan. Tulevaisuuskeskustelua suositellaan käytäväksi muutaman vuoden välein, jotta asetettujen tavoitteiden toteutumista pystytään seuraamaan.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut