Luomutuotannon havaintokoetoiminta kesällä 2013

Kesällä 2013 tehdään erilaisia havaintokokeita tutkijoiden, neuvojien ja tuottajien välisenä yhteistyönä. Yhteistyötä lisäämällä voidaan tutkimustuloksia viedä aiempaa nopeammin käytäntöön.

Ajankohtaisen tiedon välityksessä olennaista on kehittää aivan uudenlaisia toimintamalleja. Tutkimustieto on nykyisin hajallaan ja ”pureskelematta” käytännön tilatarpeisiin nähden. Tutkijoilla on paljon ns. hiljaista tietoa ja osaamista, joka on syntynyt vuosien kuluessa ja joka ei leviä tiedonkäyttäjille tutkimustiivistelmien, esitysten tai lehtiartikkelien kautta. Tämän tiedon lähes ainoa hyödyntämistapa on vuorovaikutteisessa keskustelussa ja pohdinnoissa, joiden tulokset viedään eteenpäin loppukäyttäjälle eli tässä tapauksessa ammattitaitoisille luomuviljelijöille. Myös ulkomailla tehtyjen tutkimusten tulosten tulkinta ja kotimaahan siirto on tehokkainta, kun ao. alan tutkija perehtyy tutkimuksiin ja tuo tulokset käytännön toimijoille keskusteluun ja kehitettäväksi. Tähän tietoaukkojen nopeaan paikkaukseen tuo ratkaisun tutkijoiden, neuvojien ja tuottajien välinen yhteistyö eri aihealueiden käsittelyssä sekä tiloilla tehtävä havainnointi ja tutkimus yhdessä neuvonnan kanssa.

Neuvonta ja tutkimus ovat tehneet tämän vuoden alusta aiempaa tiiviimpää yhteistyötä Luomuneuvonnan kehittämishankkeessa, jossa tutkijat ja neuvojat ovat pitäneet säännöllisesti yhteyttä ja etsineet ratkaisuja käytännön ajankohtaisiin kysymyksiin. Tästä esimerkkinä on yksivuotisten laidunkasvien ruokinnallisten ominaisuuksien selvittäminen. Tutkijat ovat selvittäneet tähän mennessä tehtyjä tutkimustuloksia ja kesän aikana tiloilta haetaan yksivuotisten laidunkasvien näytteitä rehuanalyyseihin.

Näytteitä on saatu eri puolista Suomea yli kymmeneltä tilalta. Mukana on laaja kirjo erilaisia yksivuotisia laidunkasveja. Valion ARTTURI(R)-analyysin avulla on nopeasti ja luotettavasti saatu kuva kasvustojen ravitsemuksellisesta laadusta.

Rehuanalyysien lisäksi neuvojat keräävät viljelijöitä tiedot kasvustojen perustamisesta ja kartoittavat kokemukset laiduntamisesta. Mielenkiintoista on myös koota viljelijöiden perusteluja sille, miksi he ovat päätyneet ottamaan omaan viljelykiertoonsa mukaan yksivuotiset laitumet.

Kasvukauden jälkeen kesän kokemukset kootaan yhteen. Neuvojat ja tutkijat purkavat tulokset yhteisissä työpajoissa. Tavoitteena on että yksittäisistä havainnoista muodostuu kokonaisnäkemys ja jatkossa viestiä yksivuotisten laidunten sopivuudesta erilaisiin tarpeisiin voidaan aikaisempaa paremmin välittää käytäntöön. Tuloksista valmistellaan myös yhteenveto Maataloustieteen Päiville, jotka pidetään tammikuussa 2014 Helsingissä.

Työtä koordinoivat MTT:n puolelta Timo Lötjönen ja ProAgrian puolelta Marja Suutarla. Hankkeen rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjurahoitus. 

Lisätietoja:

Tutkimus: Marketta Rinne, MTT, p. 050 5700 811
Neuvonta: Pirkko Tuominen, ProAgria, p. 0400 124 976

 

 

Kasvustoesimerkki Pohjois-Savosta

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.