ProAgrian asiantuntijoiden osaamisen kehittämismahdollisuudet

Me proagrialaiset kuljemme kehityksen kärjessä ja tarjoamme asiakkaillemme vahvaa, eteenpäinkatsovaa asiantuntijuutta. 

Organisaatiossamme panostetaan jatkuvaan, tavoitteelliseen osaamisen kehittämiseen. Jokaisella työntekijällä on oma henkilökohtainen kehittymis- ja urapolkusuunnitelmansa, joka pohjaa laajempaan organisaatiotason osaajarakenteen kehittämistavoitteeseen. Kehittymissuunnitelmaa päivitetään ja toteutumista seurataan säännöllisesti.   
 
Oma sisäinen koulutusorganisaatiomme ProAgria Valmennus takaa käytännönläheisen, juuri tarpeisiimme räätälöidyn valmennuksen. Lisäksi arvostamme työssä oppimisen eri muotoja sekä harjoitteluja koti- ja ulkomailla. 
 
Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma kootaan monipuolisesti organisaatiossamme tarjolla olevista osaamisen kehittämisen elementeistä. Asiantuntijauralla on mahdollista edetä organisaatiossamme pitkälle, siitä hyviä osoituksia ovat mm. keskuskohtaiset erityisosaajat ja valtakunnalliset huippuosaajat.
 

Yhdessä tehden ja oppien

Itseohjautuvan asiantuntijatyön rinnalla teemme töitä paljon myös eri kokoisissa tiimeissä tai parityönä. Uskomme, että yhteistyöllä ja yhdessä tekemisen kautta pystymme palvelemaan asiakkaitamme jatkossa vieläkin paremmin. Olemme jatkuvalla tutkimusmatkalla!
 
Opimme yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja toistemme kanssa. Matkan edetessä näkemys seuraavista askelmista kirkastuu ja pystymme ketterään kehitykseen pitkän tähtäimen painopisteiden polulla. Hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja sekä kansallisesti että kansainvälisesti eri verkostojen avulla. Laaja yhteistyöverkostomme luo maaseudun yrittäjille uudenlaisen innovaation ja menestymisen edellytykset.
 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut