Ilmastosoturit -hanke

Maatalous kohtaa toimialoista välittömimmin ilmastonmuutoksesta koituvat edut ja haitat. Ilmastonmuutokseen sisältyy maataloutemme kilpailukykyä ennustetusti lisääviä ja haastavia muutoksia. Etujen maksimointi ja haittojen minimointi edellyttää viljelytekniikan päivitystä niin, että ilmastonmuutosta voidaan joko hidastaa tai siihen voidaan mahdollisimman hyvin sopeutua.

Peltomaan hiilitase voidaan saada positiiviseksi melko helpoilla viljelytoimenpiteillä. Tehokkaita keinoja ovat esimerkiksi kasvipeitteisen ajan pidentäminen, monivuotisten nurmien ja syväjuuristen kasvien ottaminen mukaan viljelykiertoon tai maan muokkausmenetelmien keventäminen. Samalla, kun torjutaan ilmastonmuutosta sitomalla hiiltä maaperään, saadaan myös maan kasvukuntoa parannettua. Maan kasvukunnon parantaminen lisää pellon tuottavuutta sekä sietokykyä sään ääri-ilmiöitä vastaan.

On tärkeää löytää viljelijöille mahdollisimman helposti sovellettavia ja kustannustehokkaita toimenpiteitä, joiden avulla hiilensidontaa saataisiin tehostettua. Tässä hankkeessa pyritäänkin kartoittamaan tilatasolla eri toimenpiteiden vaikutusta peltomaan hiilipäästöihin tekemällä mittauksia viljelijöiden pelloilla.

Hankkeen tavoitteena on

 • Mitata peltojen hiilensidontaa ja pyrkiä löytämään toimia, joiden avulla hiilensidontaa voitaisiin lisätä ja hiilipäästöjä hillitä.
 • Löytää ja pilotoida kustannustehokkaat ideat sekä selvittää hiiliviljelyn taloudellista hyötyä viljelijälle.
 • Tuoda esiin positiivisella tavalla faktoihin perustuvia tietoja maatalouden mahdollisuuksista sitoa hiiltä maaperään ja kykyä toimia ratkaisijana ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Mistä hanke koostuu?

 • Hankkeen pilottitiloilla mitataan hiilensidontaa
 • Järjestämme tiedotustilaisuuksia, seminaareja ja opintomatkoja
 • Puhumme hanketeemoista eri yhteyksissä: some, asiakaslehti, jne.

Kohderyhmä

Maatalousyrittäjät kaikista tuotantosuunnista.

Toiminta-alue ja rahoituslähde

Etelä-Pohjanmaan maakunta, rahoitus on Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Hankeaika on 1.12.2019 – 31.12.2022.

Toteuttajat

Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja toteutamme hanketta yhdessä Luonnonvarakeskuksen ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.

Hanketoimijat

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry
Hankkeen vetäjä Hannele Antila

Kotieläinasiantuntija Heli Ojala
Luomukasvintuotannon asiantuntijat Jari Luokkakallio ja Erkki Vihonen

Luke
Tutkijat Markku Niskanen ja Merja Högnäsbacka

SeAMK
Lehtori Juha Tiainen
Lehtori Arja Nykänen

MATERIAALIT:

Videomateriaalit:
- Ilmastosoturit trailer
 

Infokirjeet:

- Infokirje 6/2021 (pdf)

- Infokirje 9/2021 (pdf)

 

 

 

 

  

 

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.