Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa - YSKE

Oletko kiinnostunut energian tai lannoitteen tuottamisesta?

Tiesitkö, että tonnista kasvibiomassaa voi tuottaa 100 polttoöljylitraa vastaavan määrän energiaa sekä erinomaista lannoitetta? Voit saavuttaa kustannussäästöjä ja parantaa omavaraisuuttasi.
Lannan, kasvimassan ja muiden biojakeiden jalostaminen nykyaikaisessa biokaasulaitoksessa lämmöksi, sähköksi tai liikennepolttoaineeksi parantaa niiden ominaisuuksia lannoitteena. Tuote on hygieenisempää, tasalaatuisempaa ja helppoliukoisempaa kuin alkuperäiset syötteet. Yhden sivutuotteesta jalostuu toiselle arvokas tuotantopanos.

Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa YSKE -hankkeen tarkoituksena on lisätä uusiutuvan energian sekä eloperäisten lannoitteiden tuotantoa ja alan investointeja Etelä-Savossa. Hankkeessa muodostetaan yritysryhmiä ja kehitetään hyviä yhteistyömalleja kannattavan ja volyymiltään riittävän suuren tuotannon saavuttamiseksi. Hankkeessa tarkastellaan myös muita uusiutuvan energiantuotannon ratkaisuja.

Kysy lisää YSKE-hankkeessa toimivilta energia-asiantuntijoilta:
•    Panu Jouhkimo, ProAgria Etelä-Savo, panu.jouhkimo@proagria.fi, p. 043 827 0633
•    Jukka Sairanen, ProAgria Etelä-Savo, jukka.sairanen@proagria.fi, p. 0400 165 414
•    Toni Taavitsainen, Envitecpolis, toni.taavitsainen@envitecpolis.fi, p. 044 303 5006
•    Henri Karjalainen, Envitecpolis, henri.karjalainen@envitecpolis.fi, p. 044 505 8373
•    Maarit Kari, ProAgria Keskusten Liitto, maarit.kari@proagria.fi, p. 040 536 6411

Lisätietoja myös julkaisusta "Maatalouden biomassat biokaasulaitoksessa -opas biomassojen ominaisuuksista syötteenä ja lannoitteena".

Yhteistyöllä synergiaa ja kannattavaa energiantuotantoa – YSKE -hanke
Hankkeen kesto: 1.6.2016 - 31.12.2018
Toiminta-alue: Etelä-Savon maakunta
Toteuttajat: ProAgria Etelä-Savo, ProAgria Keskusten Liitto ja Envitecpolis Oy.
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.
Hankevastaava: energia-asiantuntija Panu Jouhkimo, panu.jouhkimo@proagria.fi, p. 043 827 0633


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut