Vähähiilinen maaseutu – maaseudun uusiutuvat energiat

Vähähiilinen maaseutu – maaseudun uusiutuvat energiat

Vähähiilinen maaseutu – maaseudun uusiutuvat energiat -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Kyseessä on koulutus- ja tiedonvälityshanke, jonka tarkoituksena on edistää uusiutuvan energian käyttöön ja tuotantoon liittyvää tietoisuutta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2015 – 31.12.2018 + jatkoaika 31.12.2019 saakka.

 

Hankkeessa toteutettavia tiedonvälitystoimenpiteet

 • Maatilojen ja maaseutuyritysten energiatehokkuuden parantaminen
 • Maatilojen ja maaseutuyritysten mahdollisuudet energian tuotannossa: hake, biokaasu, oma sähkön tuotanto, aurinko- ja tuulienergian hyödyntäminen, pienvesivoima
 • Maatilojen biokaasulaitokset, lannan hyödyntäminen energiatuotannossa
 • Energian talteenotto lannasta
 • Biokaasun liikennekäytön mahdollisuudet alueella
 • Maaseudun mikro- ja pienyritysten energiatehokkuuden parantaminen
 • Uuden teknologian käyttöönoton edistäminen (mm. aurinkosähkö,  biokaasu,  pienCHP  ja aurinkoenergian käyttö puupolttoaineiden kuivaamisessa ). Tavoitteena löytää demonstraatiolaitoksista kiinnostuneita toimijoita.
 • Vajaasti hyödynnettyjen maaseudun biomassojen käytön edistäminen  (lanta, olki, suojavyöhykkeiden biomassat, paju)
 • Biomateriaalien kierrätyksen ja energiavirtojen kierrätyksen edistäminen
 • Maaseudun energiahuollon turvallisuuden parantaminen
 • Bioenergia-alan yritysten toiminnan ja verkostoitumisen kehittäminen
 • Lämpöyrittäjyyden edistäminen kartoittamalla potentiaalisia kohteita ja välittämällä niiden omistajille tietoa toimintamalleista, sekä edistämällä kysynnän ja tarjonnan kohtaamista
 • Puulämmityksen päästöjen vähentäminen tiedottamalla oikeasta polttotekniikasta
 • NEUVO 2020 -palveluista tiedottaminen ja markkinointi maanviljelijöille.

Kansainvälinen yhteistyö

Hankkeen toimijat toteuttavat opintomatkoja, joiden tavoitteena on erilaisten toimintatapojen, käytössä olevien ja uusien laitetekniikoiden kotouttaminen siltä osin kun ne soveltuvat Suomeen.
Tavoitteena on luoda pysyviä kontakteja eurooppalaisten uusiutuvan energian toimijoiden kanssa toteuttaen kahdensuuntaista tiedonvaihtoa.

Puuenergian ennuste

Hankkeessa laaditaan alueelliset energiapuun tuotannon potentiaalien ennusteet ja siihen liittyvät paikkatietoanalyysit sekä bioenergian käytön tilastointi. Suomen Metsäkeskus laatii ennusteen tuensiirtosopimuksella.

Hankkeen toteutus ja rahoitus

Hanketta toteuttaa ProAgria Länsi-Suomi ja hankkeessa toimii kaksi asiantuntijaa, joista bioenergia-asiantuntijan toimenkuvaan kuuluu mm. aurinkoenergia, biokaasuhankkeiden edistäminen, puuenergian käytön, hakelämpölaitosten rakentamisen ja lämpöyrittäjyyden edistäminen. Maatilan energia-asiantuntijan toiminta-alueena on puolestaan mm. aurinkoenergia, peltobiomassatuotanto, maatilojen energiatuotantovaihtoehdot, energiankäytön tehostaminen, sekä kansainvälinen yhteistyö.
 
Hanketta rahoittavat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satakunnan ELY-keskus (50 / 50 %) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Hanke on järjestänyt hankesuunnitelman mukaisia tiedonhankintamatkoja jonka lisäksi hankkeen toteuttajat ovat osallistuneet muiden järjestämiin tapahtumiin ja tiedonhankintamatkoihin. Seuraavista linkeistä voi tutustua laadittuihin matkaraportteihin: 

 

Biomeiler-esite

Ota käyttöösi Biomeiler-esite (A4).


 

ProAgrian tietosuojaseloste
 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut