Tilusjärjestely- ja sukupolvenvaihdoshanke (Etelä-Pohjanmaa, Kyrönmaa)

 
HANKE ON PÄÄTTYNYT 30.6.2014.
 
Tilusjärjestely- ja sukupolvenvaihdoshankkeen toiminta-aika oli 1.5.2011–30.6.2014 ja sen toiminta-alueena oli Etelä-Pohjanmaan maakunta ja Kyrönmaan seutukunta.
 
Hankkeen tarkoituksena oli edistää tiedonvälityksen keinoin viljelijöiden tilusrakenteen yhtenäisemmäksi kehittymistä, peltolohkojen keskikoon kasvua ja tilojen sukupolvenvaihdosten tapahtumista. Suuremmat lohkot ja yhtenäinen tilusrakenne tehostavat tuotantoa ja parantavat tilojen kilpailukykyä.
 
Tiedotustilaisuuksissa kerrottiin myös tilusjärjestelyaluetta koskevista maankäyttöä ohjaavista asiakirjoista: eriasteisista kaavoista, selvityksistä ja suunnitelmista alueen erityisarvoja ja rajoitteita painottaen. Silloin viljelijät osaavat ottaa ne huomioon kehittäessään maatilaansa. Sukupolvenvaihdosten osalta hankkeen ensisijainen tavoite oli elinkelpoisille maatilakokonaisuuksille tehtävien tuettujen sukupolvenvaihdosten aktivoiminen. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli jakaa tietoa omistajanvaihdoksista ja lisämaakauppoja koskevaa tietoa kaupanteossa huomioitavista erityiskysymyksistä, tukioikeuksista, niiden siirroista, verotuksesta ja eläkeasioista.
 
Tiedotuksen kautta tilusjärjestelytietoisuus ja tilusjärjestelyosaaminen kasvavat, uusia tarveselvityksiä ja tilusjärjestelyjä tulee maakuntaan ja maatilojen sukupolvenvaihdosten määrä kasvaa sekä elinkelpoisia maatiloja muodostuu lisämaakauppojen avulla. Tiedotusta suunnattiin viljelijöille, opiskelijoille sekä toimitsijamiehille. Päättyneistä tilusjärjestelyistä tiedotettiin myös tiedotusvälineitä tilusjärjestelyalueella pidettävissä tiedostustilaisuuksissa.
 
Hankkeen toteutti ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Yhteistyökumppanina hankkeessa oli Pohjanmaan Maanmittaustoimisto.

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut