Tiedolla tuloksia

 Ajankohtaista hankkeella

HUOM! Nauhoitteella esitetään virheellistä tietoa asiakirjojen säilyttämisvaatimuksista. Säilyttämisajat vaihtelevat, tarkista ajantasaiset vaatimukset löytyvät  Mavin sivuilta  tästä linkistä

Tukikalenteri

HUOM! Tukikalenterissa 2018-2019 on virhe kerääjäkasvuston päättämiseen liittyvässä kohdassa syyskuun aukeamalla.
Oikea tieto on: Kerääjäkasvin kasvuston voi muokata tai kyntää aikaisintaan 1.10. Kerääjäkasvin kasvuston voi päättää kemiallisesti aikaisintaan 15.9.

EU -tukikalenteri 2018-2019 löytyy sivun alaosasta materiaaleista PDF muodossa. 
Linkki kalenteriin tässä

Tapahtumat välilehdeltä  löydät  hankkeen tilaisuudet ja tapahtumat.

Hankkeen taustaa

- Maatalouspolitiikan uudistus, muuttuneet säännökset SPV toimenpiteissä ja maatalousyritysten investointituissa vuonna 2015 ovat vaikuttaneet merkittävästi Pohjois-Karjalaisten maatalousyrittäjien arkeen.
- Kallistuvat tuotantokustannukset ja alenevat tuotteiden hinnat pakottavat maatalousyrittäjät miettimään tilanpidon strategioita uudella tavoin. Tiedon tarve toiminnan kehittämismahdollisuuksista on huutava.
- Investoinnin suunnittelu vaatii runsaasti tietoa. On tunnettava tuotantotekniikka ja kustannukset. On tiedettävä ja osattava ennustaa markkinoita. Pitää tietää maidon- ja lihantuotannon ohjeet ja säännöt sekä lainsäädäntö.
- Investointeihin saatavat tuet ovat keskeisessä roolissa investoinneista päätettäessä.
- Maatilat ja maaseutuyritykset ovat osa yhteiskuntaa, jolloin vuorovaikutus paitsi tavarantoimittajien ja jalostajien, niin myös viranomaisten ja kuluttajien kanssa on tärkeää
- Maatalouden harjoittaminen on vaativaa ja erityisen työvaltaista, jolloin yrittäjillä on niukasti aikaa hakea kaikki tarvitsemaansa tieto eri lähteistä. Ajan tasalla olevan tiedon välittäminen viljelijöille on elintärkeää, että he pystyvät suunnittelemaan ja harjoittamaan elinkeinoaan sekä ympäristön että talouden kannalta kestävästi.

Hankkeen tavoitteet


- Välittää maatalousyrittäjille ja maaseudulla toimiville tahoille uusin tieto maaseutuohjelmasta ja sen muutoksista. Parantaa kohderyhmän tietoutta tukijärjestelmistä ja avustuksista. Välittää tietoa maakunnan maidon- ja lihantuotannosta, rakenteesta, markkinoista ja kehitysnäkymistä sekä niiden vaikutuksista tuotantotoimintaan.Tilakokonaisuuden ja maaseutuyrityksen tuotannon ja toiminnan suunnittelu, seuranta ja toteutus tehostuvat ja kokonaishallinta paranee.
- Ylläpitää ja kehittää kohderyhmien osaamista ja tiedon tasoa maatalouden tukijärjestelmistä
- Seuloa laajasta olemassa olevasta tietomateriaalista kohderyhmien kannalta olennaisin ja ajankohtaisin tieto ja saattaa se helpommin omaksuttavaan ja käyttäjäystävälliseen muotoon käyttäen monipuolisesti erilaisia tiedonvälitysmenetelmiä.
- EU – tukiin liittyvät tiedotukselliset toimenpiteet kunnittain sekä muut tilaisuudet

Kohderyhminä maa- ja metsätilat sekä muut maaseutuyritykset, viranomaiset, neuvojat

Hankkeen kesto 1.1.2016 - 31.12.2018

Hankevastaava: Marja Pulkkinen

KOTIELÄINTILOJEN INFOPÄIVÄ 9.11.2016

Eläinten terveydenhuolto, tuotannon laatu ja dokumentointi. Nasevan hyödyntäminen kotieläintilan töissä. Neuvo2020 hyödyntäminen kotieläintenterveydenhuollossa. Terveydenhuoltoeläinlääkäri Erja Tuunainen, ETT ry
Esitystallenne

Minun Maatilani ohjelma nautarekisteritietojen ylläpidossa, Petri Saarinen Mtech (Maatalouden laskentakeskus)
Esitystallenne

UUTISKIRJEET
11/2017 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut