Metsäenergian mahdollisuudet Kaakkois-Suomen biotaloudessa

Kuva: Kaisa Halme
 
− Tiedotuksen ja uusimman tutkimustiedon avulla aktivoidaan sekä lisätään metsäenergian ja muiden uusiutuvien energialähteiden kysyntää ja käyttöä hajautetussa lähienergian tuotannossa Kaakkois-Suomessa
− Lisätään omien paikallisten puupolttoaineiden laajempaa hyödyntämistä kuntakeskusten kaukolämpölaitosten sekä maaseudun kiinteistöissä
− Paikallisten polttoaineiden hyödyntämisellä parannetaan alueen energiahuoltovarmuutta
− Luodaan uusia elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle
− Hakemuksessa aikataulu 1.7.2015 – 31.12.2017
− Hankkeen päätoteuttaja Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT). ProAgria Etelä-Suomi on osatoteuttaja hankkeessa
 
Hankkeen käytännön tekeminen:
1. Uusien metsäenergian käyttökohteiden aktivointi lämpökeskuskokoluokassa
2. Metsäenergian saatavuus ja käyttöedellytykset uusille käyttökohteille lämpökeskuskokoluokassa
3. Uusien metsäenergian käyttökohteiden selvittäminen maatilakokoluokassa
4. Maatilakokoluokan käyttökohteiden aktivointi
5. Lämpökeskus- ja maatilakokoluokkien vaikutus/vaikuttavuus alueen energiataseeseen Kaakkois-Suomessa
6. Tukipolitiikan muutokset ja vaikutus metsäenergian hyödyntämiseen sekä metsäenergian kannattavuus metsänomistajalle
7. Muiden uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen Kaakkois-Suomessa
8. Hankkeen tiedotus ja raportointi
 
Hanketta rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Kaakkois-Suomessa
 

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut