MARA Maaseuturakentamisen koulutushanke 2011-2014 (Kainuu)

Tausta

Maaseudun elinvoiman turvaaminen Kainuussa edellyttää sekä sukupolvenvaihdoksia että maaseutuyritysten investointeja. Jokainen investoiva yritys jatkaa toimintaansa ja säilyttää näin olemassa olevia työpaikkoja maatiloilla, maaseudulla ja koko elintarvikeketjussa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Koulutuksella, yrityskohtaisella tiimivalmennuksella ja toteutettujen rakennusinvestointien kokemuksia hyödyntämällä parannetaan yrittäjien valmiuksia hankkeiden onnistuneeksi toteuttamiseksi. Toimenpiteinä ovat yrityskohtaiset koulutukset ja esiselvitykset, asiantuntijatiimien pienryhmäneuvonta, yleiset koulutustilaisuudet sekä opintomatkat kotimaassa ja ulkomailla.

Kohderyhmä, toteuttajat

Kohderyhmänä ovat tuotannollisia investointeja suunnittelevat maaseutuyrittäjät ja edunsaajina yrittäjien lisäksi koko Kainuun elintarvikesektori ja alalla toimivat sidosryhmät. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja on ProAgria Kainuu. Yhteistyökumppaneina ja yrittäjien kouluttajina toimivat maaseutusektorin eri toimijat, tutkijat ja muut asiantuntijat

Kuvassa tiimipalaveri

Koulutusohjelma

1.Yrityskohtainen koulutus ja alkukartoitus
2.Investoinnin esiselvitykset ja tiimikoulutus
3.Yleiset koulutuspäivät
4.Opintoretket
5,Tuotantorakennuksen käyttöönotto

Tiedotteet

MARA-hankkeen kevään 2014 koulutukset ja tapahtumat

 

 

 

 

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut