Lihatilan talous -koulutushanke (Etelä-Pohjanmaa)

 
HANKE ON PÄÄTTYNYT 30.11.2014.
 
Hankkeen toiminta-aika oli 1.1.2012–31.12.2014 ja sen toiminta-alueena olivat Etelä-Pohjanmaan maakunta ja Pohjanmaan maakunnan suomenkieliset kunnat. 
 

Hankkeen kohderyhmänä olivat naudanlihan, sianlihan ja siipikarjalihan tuottajat

 
Lihantuotannon kaikissa tuotantosuunnissa pitkään jatkunut heikko kannattavuus on tuonut tiloille ongelmia maksuvalmiuteen, rahoituksen saamiseen ja vakuuksien riittävyyteen, jolloin tilan kehittäminen kärsii. Taloudellisia vaikeuksia on ollut viime vuosina voimakkaasti kehittäneillä tiloilla. Ongelmia on ilmennyt tuotannon käynnistämisessä, laajentuneen toiminnan hallinnassa, osaamisen kehittämisessä ja jaksamisessa.
 
Lihantuotanto on sopimustuotantoa, mutta teurastamot eivät ole aina voineet toimia tehtyjen sopimusten mukaisesti.  Myös kuluttajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota eläinten hyvinvointiin. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa toiminta-alueen lihatilojen talouden hallintaa ja vahvistaa tuottajien tietämystä sopimusoikeudellisesta asemastaan sekä lisätä osaamista oman tuotantosuunnan imagon kohottajina.
 
Toiminta hankkeessa painottui pienryhmäkoulutukseen ja tilakohtaiseen koulutukseen.
 

Hankkeen koulutusten sisältö

 
Aihekokonaisuuksia ovat talouden hallinnan osalta
 • strateginen suunnittelu
 • sopimusoikeus
 • lihantuotantotilan julkisuuskuva ja
 • toiminnan benchmarkkaus.

Tilan toiminnan kehittämisen osiossa koulutuksessa käytiin läpi

 • tuotantoprosesseja
 • resurssien- ja työajankäyttöä
 • tuotantokustannusten hallintaa ja
 • lihan suoramarkkinointia.

Koulutusten sisältöön kuuluivat kotimaan opintomatkat ja yksi ulkomaanmatka.

Hanketta toteuttivat ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja ProAgria Liha Osaamiskeskus.
 
Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat pankit, vakuutuslaitokset, Mela, verottaja, tilitoimistot, teurastamot ja rehuntoimittajat.
 

Hankkeen materiaaleja

Loppuseminaari 27.-28.11.2014

 

Nautaparlamentti 24.-25.7.2014

 

Jaa

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut