Kasvi-koulutushanke (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa)

 
Kasvi-koulutushankkeen toiminta-aika oli 1.4.2012–31.12.2014 ja sen toiminta-alueena oli Etelä-Pohjanmaan maakunta ja Pohjanmaan maakunnan suomenkieliset kunnat. Hanketta toteutettiin yhteistyössä ProAgria Keskusten Liiton kanssa.
 
Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet koskivat tavanomaista tuotantoa harjoittavia viljan-, öljykasvien ja perunantuotantotiloja. Luomutuottajille tarjottiin lisäksi perunantuotantoon liittyvää koulutusta tarpeen ja kysynnän mukaan. Hankkeen painopiste oli päätoimisissa, toimintaansa laajentavissa tai kehittävissä maatalousyrittäjissä. Myös sivutoimiset viljelijät pystyivät osallistua hankkeen toimenpiteisiin. Hankkeen kohderyhmänä olivat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan suomenkielisillä alueilla toimivat maatilat.
 

Hankkeen sisältö

 
Hankkeen tavoitteena oli kouluttamalla, ja sen seurauksena saavutetun osaamisen kehittymisen avulla, edistää alueen kasvinviljelytilojen kannattavuutta ja kilpailukykyä, kuluttajien arvot ja odotukset huomioon ottaen. Hankkeen tavoitteena oli lisätä pohjalaisten kasvintuotantotilojen tuotannon laadukkuutta, menestysmahdollisuuksia ja kannattavuutta sekä antaa tiloille työkaluja kehittää tuotantoa parantamalla satotasoja ja ottamalla käyttöön uusia tuotantomenetelmiä.
 
Hankkeen koulutuskokonaisuus koostui kolmesta koulutusmoduulista, jotka ovat:
 • Viljatilojen koulutus
 • Perunatilojen koulutus ja
 • Asiantuntijoiden koulutus.

Hankkeen koulutuksissa keskityttiin kustannustehokkaan toiminnan ja laadukkaan raaka-aineen tuottamisen edistämiseen. Koulutuksia räätälöitiin tuottajien erityistarpeiden perusteella.

Koulutuskokonaisuus sisälsi

 • koulutuspäiviä
 • tilatutustumisretkiä
 • pienryhmiä 
 • tilakohtaista koulutusta sekä
 • opintomatkoja.
 

Hankkeen tavoitteet

 
 • Hankkeen avulla kasvintuotantotilojen kannattavuus parani kustannustehokkuuden myönteisen kehittymisen ja tuotannon tehostumisen myötä. 
 • Teollisuus ja kotieläintilat saivat valtaosan viljasta ja perunasta läheltä kuljetuskustannusten minimoimiseksi. 
 • Viljan- ja perunanviljelijöiden ammattitaito tilan kehittämiseen ja investointien suunnittelemiseen parani, minkä ansiosta tilat ovat entistä kilpailukykyisempiä. 
 • Viljelijät oppivat optimoimaan tuotantopanosten käytön ja hyödyntämään erilaiset sadon markkinointimenetelmät kannattavuuden parantamiseksi. 
 • Parhaat käytännöt leviävät tilalta toiselle tiedonkulun parannuttua.
 • Hankkeen onnistumista voidaan mitata viljan ja tärkkelysperunan kokonaistuotantomäärinä ja viljelyhehtaareilla.
 • Kannattavuutta voidaan mitata hankkeen benchmark-ryhmiin osallistuneiden tilojen tunnuslukujen kehityksellä.

 

Lataa sivun alalaidasta luentomateriaalit Viljatilan riskien hallinta -koulutuksesta Seinäjoella 5.2.2014.

 

Jaa

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut