Kainuulainen lähiruoka -hanke

Kainuulainen Lähiruoka -hanke

Lähiruoka -hanke alkoi keväällä 2010 ja kestää helmikuun loppuun 2015.

 
Työtä ja sisältöä hankkeessa ohjaa Kainuun elintarvikestrategia ja toimintasuunnitelma 2013-2017. Tehtävänä on tiedon jakaminen eri tahojen välillä, elintarvikealan tilanteiden kartoittaminen ja selvitykset, elintarvikkeiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistäminen sekä yleinen lähiruokaan liittyvä tiedottaminen.
 
Kainuun elintarvikealan toimintasuunnitelma 2013-2017, linkki
Kainuun elintarvikestrategia,virallinen julkistaminen 31.10.2013, linkki
 

Johdanto hankkeeseen

 
Kainuulainen Lähiruoka -hanke paneutuu Kainuun elintarvikestrategian painotuksiin: elinvoimainen alkutuotanto, vahva luonnontuoteala sekä paikallisen jalostuksen lisääminen. Hankkeen tavoitteina ovat alkutuotannon säilyttäminen, uuden yritystoiminnan synnyttäminen sekä lähi- ja luomuruoan saatavuuden, tietoisuuden ja käytön lisääminen. Työtä tehdään alkutuottajien, jatkojalostajien, ammattikeittiöiden, kaupan ja kuluttajien hyväksi.
 

Toimenpiteet

Toimenpiteinä hankkeessa toteutetaan teemaviikkoja sekä osallistumisia myyntitapahtumiin ja –messuille, edistetään uusien hankkeiden, muun muassa yritysryhmähankkeiden syntymistä, toteutetaan selvityksiä työn tueksi ja tiedotetaan kaikkia kohderyhmiä ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. Olemme mm. vieneet kainuulaisia yrittäjiä tuotteineen Herkkujen Suomi –tapahtumaan, toteuttaneet omia tapahtumia Kainuussa, pitäneet lähiruokaa esillä eri medioissa muun muassa Heikin Lähiruokaa –tv-ohjelmassa sekä yhteistyössä Sotkamon Jymyn ja Kainuun Rastiviikon kanssa ja auttaneet alkuun lähiruokapiirin sekä paikallisessa ravintolassa tarjottavan lähiruokalounaan. 

 

Tulevaisuus 

Elintarvikealan kehittyminen maakunnassa vaatii sitoutuneisuutta, pitkäjänteisyyttä, suunnitelmallisuutta ja selkeää toiminnan ohjausta kohti yhteistä päämäärää. Hankkeessa työn tukena toimii kehittämistyöryhmä, jonka voimin työstetään toteutettavia toimenpiteitä. Kehittämistyöryhmään kuuluu koulutus-, kehittäjä- ja rahoittajatahojen edustajia. 

Lähiruokasektori on haastava toimintakenttä. Elintarvikkeiden pääsy kuluttajan lautaselle vaatii jokaisen ketjun toimijalta tahtotilaa ja aktiivisuutta. Työssämme uskomme  lähiruoan tulevaisuuteen, sillä kainuulaiset elintarvikkeet vastaavat kasvavaan laadukkaan, turvallisen, alkuperältään tunnetun ruoan kysyntään.

 

Linkkejä

Hankkeen Facebook-sivut 

Lähiruoka-blogi

 

Yhteydenottopyyntö

Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.