Byrokratian hyödyntäminen maatilan/maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa -hanke

Etelä-Savossa on työstetty vapaaehtoisvoimin maatalouden byrokratiaan liittyviä asioita viljelijöiden, asiantuntijoiden ja viranomaisten näkökulmasta vuoden 2015 loppupuolelta asti. Muutaman aktiivisen viljelijän alulle polkaiseman selvitystyön myötä on eri tahoille valjennut maatalouden säädösviidakon ja viljelijöihin kohdistuvien vaateiden valtava määrä.
 
Turhan byrokratian purkaminen on edelleen jatkunut, kun Etelä-Savon ELY-keskus myönsi keväällä 2017 rahoituksen Euroopan maaseuturahastosta "Byrokratian hyödyntäminen maatila-/ maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa" -hankkeelle, jota hallinnoi ProAgria Etelä-Savo. 
 
Hankkeessa on tavoitteena sujuvoittaa ja yksinkertaistaa viljelijöihin ja maaseudun pienyrittäjiin kohdistuvaa byrokratiaa tiedottamisen ja yhteistyön keinoin tulevalla ohjelmakaudella (2021-2027). Tarkoituksena on vähentää viljelijän ja yrittäjien työkuormaa ja tätä kautta parantaa jaksamista ja tukea meneillään olevaa rakennemuutosta.
Hanke toteuttaa osaltaan hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa byrokratian purkamista ja tuo esille hyvän byrokratian näkökulmaa aluehallintouudistuksen tarpeisiin.
 
Hankkeessa tehdään neljä esittelytoimenpidettä. Kohteet ovat 1) maito/naudanliha, 2) pelto (vilja, nurmikasvit), 3) luomu, lammastuotanto, erikoiskasvituotanto ja 4) elintarvikeyrittäjät (pienet ja mikroyritykset). Hankkeessa työstetään tilan/yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta tarpeellinen byrokratia, joka on järkevää ja hyödyttää yrityksen johtamista ja tuotantotoimintaa. Tämän jälkeen työstetään asiaa viranomaisen ja lainsäätäjän näkökulmasta työpajoissa.
 
Maatalouden byrokratian vähentämismahdollisuuksista julkaistiin huhtikuussa 2016 raportti "Mistä tulee luopua? Eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten esittämät byrokratian purku- ja kehittämisehdotukset". Työn mahdollisti Euroopan maaseuturahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoitus ja se tehtiin osana Etelä-Savon maaseutu ICT-hanketta. Aikaansaannoksia on hyödynnetty tässä hankeessa jatkuvan byrokratian purkutyön pohjana.
 

"Byrokratian purku on edennyt -seminaari 16.10.2017

Tähänastisen byrokratian selvitystyön aikana on muodostunut hyvä keskusteluyhteys maa- ja metsätalousministeriön, Eviran ja Mavin kanssa. Näiden tahojen edustajat osallistuvat myös nykyisen hankkeen ohjausryhmään, tiedotustilaisuuksiin sekä pilotteihin.
 
Byrokratian purun etenemisestä järjestettiin 16.10.2017 Mikkelissä seminaari, jonka yhteydessä julkaistiin raportti "Byrokratian purku on edennyt! Mistä on luovuttu eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten esitysten pohjalta? Raportissa esitellään eri viranomaisten vastaukset vuosi sitten tehtyihin kehittämisehdotuksiin ja kerrotaan, mitä konkreettisia toimia on jo tehty.
 
Hanke: Byrokratian hyödyntäminen maatila-/maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa
Hankkeen kesto: 1.2.2017-30.6.2018
Hakija: ProAgria Etelä-Savo ry
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut