Byrokratian hyödyntäminen maatilan/maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa -hanke

Etelä-Savossa on työstetty vapaaehtoisvoimin maatalouden byrokratiaan liittyviä asioita viljelijöiden, asiantuntijoiden ja viranomaisten näkökulmasta vuoden 2015 loppupuolelta asti. Muutaman aktiivisen viljelijän alulle polkaiseman selvitystyön myötä on eri tahoille valjennut maatalouden säädösviidakon ja viljelijöihin kohdistuvien vaateiden valtava määrä.
 
Turhan byrokratian purkaminen on edelleen jatkunut, kun Etelä-Savon ELY-keskus myönsi keväällä 2017 rahoituksen Euroopan maaseuturahastosta "Byrokratian hyödyntäminen maatila-/ maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa" -hankkeelle, jota hallinnoi ProAgria Etelä-Savo. 
 
Hankkeessa on tavoitteena sujuvoittaa ja yksinkertaistaa viljelijöihin ja maaseudun pienyrittäjiin kohdistuvaa byrokratiaa tiedottamisen ja yhteistyön keinoin tulevalla ohjelmakaudella (2021-2027). Tarkoituksena on vähentää viljelijän ja yrittäjien työkuormaa ja tätä kautta parantaa jaksamista ja tukea meneillään olevaa rakennemuutosta. Hanke toteuttaa osaltaan hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvaa byrokratian purkamista ja tuo esille hyvän byrokratian näkökulmaa aluehallintouudistuksen tarpeisiin.
 
Hankkeessa tehdään neljä esittelytoimenpidettä. Kohteet ovat 1) maito/naudanliha, 2) pelto (vilja, nurmikasvit), 3) luomu, lammastuotanto, erikoiskasvituotanto ja 4) elintarvikeyrittäjät (pienet ja mikroyritykset). Hankkeessa työstetään tilan/yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta tarpeellinen byrokratia, joka on järkevää ja hyödyttää yrityksen johtamista ja tuotantotoimintaa. Tämän jälkeen työstetään asiaa viranomaisen ja lainsäätäjän näkökulmasta työpajoissa.
 
 
Työryhmien tulokset esiteltiin seminaarissa16.4.2018 klo 12.30–15.30 Mikkelissä


Tilaisuuden avauspuheenvuoro
 • Eviran pääjohtaja Matti Aho
 
Työryhmien tulokset ja ehdotukset esittelivät:
 • maito- ja lihatyöryhmän puheenjohtaja, maatalousyrittäjä Anne Nykänen
 • peltotyöryhmän puheenjohtaja, maatalousyrittäjä Yrjö Ehrnrooth
 • luomutyöryhmän jäsen, ProAgria Etelä-Savon luomukasvintuotannon erityisasiantuntija Juha-Antti Kotimäki
 • elintarvikejalostajien ryhmän jäsen, ProAgria Etelä-Savo/Maa- ja kotitalousnaisten yritysasiantuntija Kirsi Mutka-Paintola.
 
Kommenttipuheenvuorot:
 • osastonjohtaja Jukka Pekonniemi, Mavi
 • johtaja Marja Teirikko, Evira
 • yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus
 • vilja-asiamies Max Schulman, MTK
 
Tilaisuuden materiaalit sekä hankkeen loppuraportti tullaan lisäämään tälle sivulle.
 
Byrokratian hyödyntäminen maatila-/maaseutuyrityksen toiminnassa ja johtamisessa -hankkeen toteuttaja on ProAgria Etelä-Savo. Hankkeen kesto on 1.2.2017-30.6.2018.
Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

 

Taustaa

Maatalouden byrokratian vähentämismahdollisuuksista julkaistiin huhtikuussa 2016 raportti "Mistä tulee luopua? Eteläsavolaisten viljelijöiden ja viranomaisten esittämät byrokratian purku- ja kehittämisehdotukset". Työn mahdollisti Euroopan maaseuturahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoitus ja se tehtiin osana Etelä-Savon maaseutu ICT-hanketta. Aikaansaannoksia on hyödynnetty nykyisessä hankeessa byrokratian hyödyntämistyön pohjana.

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut