Haitalliset vieraskasvit hallintaan

Vieraslajit ovat pitkään olleet tunnustettu ongelma jo Suomessakin, mutta viime vuosina vieraslajien esiintymät ovat hälyttävästi entisestään laajentuneet. Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuulumattomia lajeja, jotka ovat levinneet maahamme ihmisen mukana tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajit on tuotu alun perin koristekasveiksi, mutta pihapiireistä ne ovat päässeet leviämään läheiseen luontoon. Vieraslajeilla ei usein ole lainkaan luontaisia kilpailijoita uusilla esiintymisalueilla, joten luontoon levitessään ne helposti valtaavat elinympäristöjä ja syrjäyttävät alkuperäisiä lajeja. Pahimmillaan vieraslajit muuttavat kokonaisen eliöyhteisön rakennetta. Vieraslajit voivat myös tuoda mukanaan tauteja ja aiheuttaa tuhoa mm. maa- ja metsätaloudelle. Jotkut vieraslajit, kuten jättiputki, ovat lisäksi haitallisia ihmisen terveydelle.

Haitalliset vieraskasvit hallintaan -hanke kohdennetaan Varsin Hyvä ry:n ja Karhuseutu ry:n alueen asukkaille, kuntien ja kaupunkien virkamiehille ja työntekijöille sekä paikallisille ympäristöalan toimijoille ja urakoitsijoille. Hankkeen tavoitteena on lisätä ihmisten vieraslajitietoisuutta ja edistää haitallisten vieraslajien torjuntaa. Hankkeen aikana herätellään alueiden asukkaita vieraslajien aiheuttamiin uhkiin ja sitoututetaan heidät pitkäjänteisesti vieraslajien torjuntaan. Tärkeänä tavoitteena on myös saada uutta tietoa erilaisten torjuntamenetelmien tehoista. Lisäksi tavoitteena on kehittää vieraslajien varhaista havainnointia ja käyttää mm. drone-kuvausta hyödyksi vieraslajiesiintymien tutkimisessa.

Tietoisuuden lisääminen vieraslajien haitallisuudesta on keskeinen asia tulevaisuudessa vieraslajien torjunnassa. Vieraslajien torjunta- ja tiedotushankkeista huolimatta ihmisten tietoisuus oikea-aikaisesta ja –oppisesta torjunnasta ei ole riittävä ja jossakin määrin myös vanhentuneet käsitykset ja kielteiset asenteet haittaavat torjunnan edistämistä. Hankkeen tavoitteena onkin tuoda asukkaille ja kuntien edustajille esille vieraslajien konkreettisia haittoja.

Hankkeen toiminta-aika on kaksi vuotta ja sen aikana toteutetaan mm.

 • Vieraskasvilajien varhaisten havainnointimenetelmien ja uusien innovaatioiden testausta, esim. drone-kuvauskopterin käyttö tiedossa olevien esiintymien kartoittamisessa sekä karttatarkastelun jälkeen potentiaalisten vieraslajiesiintymien etsiminen drone-kuvauskopterilla.
 • Kuntien, kaupunkien, yritysten sekä urakoitsijoiden kontaktointia ja vieraslajitietoisuuden lisäämistä ja vieraslajien torjunnan urakoinnin edistämistä.
 • Vieraslajeja sisältävän maa-aineksen ja torjuntajätteen käsittelymenetelmien ohjeistuksen laatimista yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.
 • Vieraslajien kitkentätalkoiden ja niittotalkoiden sekä laiduntreffien järjestämistä.
 • Erilaisten torjuntamenetelmien kokeilua, mm. laidunnus, peittäminen, niittäminen, kitkeminen, erilaisten torjunta-aineiden kokeilua, tuhkakäsittely.
 • Tiedottamista vieraslajien haitallisuudesta

Hankkeelle perustetaan hanketyöryhmä, joka ohjaa ja seuraa hankkeen toteutusta. Hanketyöryhmä kokoontuu pari kertaa vuodessa. Hanketyöryhmään osallistuu rahoittajan, hallinnoijan ja toiminta-alueiden edustaja.

     

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Blogikirjoitukset

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut