ProAgria: Keisalan akan navetan rustoo - Investoinnin käyttöönotto