Vaihtoehtona viherkatto

Viherkatto on rakennuksen katto, jonka päällä on elävää kasvillisuutta. Viherkattojen esi-isiä ovat mökkien turvekatot. Viherkaton voi perustaa periaatteessa mihin tahansa, jos katon kantavuus ja vesieristeet on tarkistettu. Huoltovapaa se ei ole, mutta käyttöikä voi olla pidempi kuin tavallisen katon.

 

Viherkatto perinneympäristönä

Kaupungeissa viherkatot kasvattavat suosiotaan ja ovatkin hyvä ratkaisu isojen kaupunkien hulevesiongelmiin. Viherkatot myös sitovat pölyä ja vaimentavat kaupungin melua sekä vähentävät kaupungin lämpövaikutusta. Maaseudulla, luonnon keskellä, viherkatoilla voidaan pureutua muihin ongelmiin. Perinneympäristöt, kuten niityt, kedot ja paahderinteet ovat vähentyneet voimakkaasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Perinneympäristöihin muodostui aikojen kuluessa oma lajistonsa, joka elinympäristöjen häviämisen vuoksi on uhanalaistunut. Suomen luonnon monimuotoisuuden kannalta perinneympäristöjen väheneminen on merkittävä tekijä, sillä juuri perinneympäristöt ovat kasvi- ja eläinlajistoltaan monimuotoisimpia luontotyyppejämme.  Kasvuolosuhteiltaan viherkatot muistuttavat hävinneitä perinneympäristöjä, erityisesti paahderinteitä. Viherkatot voisivat toimia uhanalaisten lajien korvaavana elinympäristönä tarjoten uhanalaisille lajeille pysyvän elinympäristön. Tulee kuitenkin huomioida, että joillakin alueilla lajiston kehittyminen vie muutaman vuoden. Viherkatoilla tulisikin pyrkiä suojelemaan sellaisten elinympäristöjen lajeja, joilla elinympäristön kehittymiseen ei kulu vuosikausia aikaa.

Hyödyt

Viherkatoista saadut hyödyt ovat kattopinnan pidentynyt käyttöikä, rakennusten energiansäästö, hulevesien hallinta, ilmanlaadun parantuminen ja äänieristävyys lentomelualueilla.Viherkatot sitovat sadevettä ja viivästyttävät sen valumista viemäriin, jolloin viemärit ehtivät vetää vesimassat paremmin, eivätkä ne tulvi kaduille. Oikein suunniteltu viherkatto vähentää hulevesien kokonaismäärää kaupungissa 50–80 % ja ne hillitsevät äkillisistä rankkasateista aiheutuvia kaupunkitulvia. Viherkattojen rakentaminen on viemärijärjestelmän laajentamista kustannustehokkaampi keino hulevesien hallintaan kaupungeissa.
Viherkatoissa kasvualusta suojaa katon vedeneristeitä auringon uv-säteilyltä, lämpötilan vaihteluilta ja mekaaniselta rasitukselta. Kasvipeite toimii lämmönsäätelijänä: talvella viherkatto eristää lämpöä ja kesällä viilentää. Kaupungissa ne vähentävät osaltaan kaupunkien lämpösaarekeilmiötä, jossa kaupungit ovat ympäröivää aluetta lämpimämpiä. Viherkatot suodattavat ilmansaasteita ja tarjoavat elinympäristöjä eläimille.
Päästöjä aiheuttavat liikenneruuhkat tai imeytymättömät hulevedet eivät ole ongelma maaseudulla, mutta viherkaton avulla asunto sulautuu hienovaraisesti maisemaan, jos sillä kasvaa samoja kasveja kuin ympäröivässä luonnossa. Kukkiva katto tekee katosta pihapiirin ilopillerin ja korostaa rakennusta.

Perustaminen

Viherkaton rakennuskustannukset ovat suuremmat verrattuna tavalliseen kattoon. Rakentaminen maksaa keskimäärin 50 euroa neliöltä. Pohjatyöt tulee tehdä oikein, vesi- ja juuritiiviiksi, koska juurien pääsy rakenteisiin on estettävä. Jos viherkattoa haaveilee vanhalle katolle, kannattaa tarkistuttaa ammattilaisella, kestääkö rakennus viherkaton painon.  Itse asennettavan viherkaton minimikaltevuus on 1:60 ja veden poistosta tulee huolehtia hyvin, jotta vesi ei pääse lammikoitumaan katolle. Alusrakenteen, jonka päälle vesieriste tehdään, tulee olla tasainen ja vankka. Pohjan päälle laitetaan salaojituslevy, juurisuoja, kasvualusta ja kasvillisuus tai valmis kasvimatto. Kaltevuudeltaan yli 30-asteinen viherkatto kannattaa varustaa kehikoilla, jotka pitävät kasvualusta koossa.

Kasvien valinta

Viherkatto päällystetään usein maanpeitekasveilla, joita yleisimpiä ovat erilaiset maksaruohot. Kevyen maksaruohokaton voi rakentaa melkein minne tahansa, mutta niittykasvit vaativat tukevamman pohjan ja paksumman kasvualustan. Kevyt maksaruohokatto painaa noin 50 kg/m². Istutettavilla kasveilla tulee olla tiettyjä piirteitä kestääkseen viherkaton olosuhteita. Valittujen kasvien lisääntymisen tulisi olla helppoa, kasvuston perustamisen nopeaa ja kasvuston tiheyden täytyy olla suuri.
Viherkattojen kasveilta edellytetään kuivuuden kestoa ja vähäisellä ravinnemäärällä toimeen tulemista. Kasvien pitää myös levitä ja uusiutua versoista tai siemenistä eivätkä kaipaa jatkuvaa leikkausta tai muuta hoitoa. Kasvien tulee myös kestää suomalaisia talviolosuhteita. Suositeltavia kasveja ovat maksaruohot, sammalet ja mehitähdet. Kuivan kedon kasveista mm. ketohanhikki, siankärsämö, ketoneilikka, kissankäpälä ja ruohosipuli ovat sopivia kasveja. Myös metsäkasveista variksenmarja, kanerva, puolukka, kielot, rentoakankaali ja valkoapila menestyvät viherkatoilla, kunhan kasvuolosuhteet muistuttavat niiden luontaista kasvupaikkaa.

Hoito

Viherkattokaan ei ole huoltovapaa. Katteen vedenpitävyys pitää tarkistaa ja rännit puhdistaa. Mahdollisesti katolle lentäneet neulaset ja lehdet kannattaa poistaa kuten myös siemenistä kasvaneet puiden taimet. Joskus myös kasvit vaativat lisäkastelua. Kasveista maksaruoho pärjää kuivemmassa kuin moni muu.  Runsasta lannoitusta ei suositella, koska katolta poistuvat hulevedet saattavat päätyä kuormittamaan vesistöjä. Talvella poistetaan katolta liiallinen lumi.

Mahdollinen kastelumenetelmä kannattaa valita kasvien vedentarpeen, katon koon sekä hoitomahdollisuuksien mukaan. Yksinkertaisimmillaan kastelu voidaan suorittaa manuaalisesti kasteluletkulla. Kiinteät sadettajat toimivat myös viherkatoilla, kuten myös esim. golfkentillä. Tippukastelu ja tihkuletkut ovat myös varteenotettava vaihtoehto, mutta altakastelujärjestelmä soveltuu paremmin istutusaltaisiin.

 

Katri Salminen
Maisemasuunnittelija
ProAgria Länsi-Suomi / Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
katri.salminen@proagria.fi / @maajakotitalousnaiset.fi
p. 050 664 74

 

Lähteet:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/36215/Halonen.pdf?sequence=1
http://www.geo-lehti.fi/tiede/valtaavatko-viherkatot-suomen
http://www.kerabit.fi/tuotteet/viherkatot
http://www.honka.fi/yhteistyokumppanit-icopal
http://www.meidanmokki.fi/mokkipiha/viherkatto-vaihda-vihreaksi

 

Jaa

Facebook Comments Box

Lisää kirjoituksia

Muualla blogeissa