Uusi johtamisvalmennus käynnistyy - sikatilayrittäjät edelläkävijöinä

10.03.2011

ProAgrian ja TTS:n yhteistyössä rakentama uusi maatilayrittäjien johtamisvalmennus käynnistyy 10.3.2011 Tampereella. Ensimmäisenä valmennuksen aloittavat sikatilayrittäjät. Valmennus kiinnosti yrittäjiä heti ja ensimmäisessä valmennuksessa aloittaa 17 eturivin sikatilayrittäjää ympäri Suomen, kertoo ProAgria Liha Osaamiskeskuksen toimitusjohtaja Ari Nopanen.


Työkaluja johtamiseen - näkökulmia kehittämiseen

Puolitoista vuotta kestävään valmennukseen kuuluu lähipäiväjaksoja joiden välissä yrittäjät työstävät tehtäviä lähipäivien teemoista sekä omaan yritykseensä liittyvää kehittämisprojektia. - Tarkoituksena on haastaa osallistujat pohtimaan valmennuksessa käytyjä asioita ja keskusteluja oman yrityksensä näkökulmasta ja viemään niitä käytäntöön oman yrityksensä johtamisessa ja kehittämisessä, kertoo Nopanen. 

Konkreettinen osa valmennusta on osallistujien omalle tilalleen työstämä kehitysprojekti. - Kehitysprojekti voi olla tilan tarpeiden mukaan esimerkiksi investoinnin suunnittelu tai toteuttaminen, henkilöstöjohtamisen kehittäminen, oman ajan käytön tehostaminen tai vaikka yrityksen taloushallinnon kehittäminen. Kehittämisprojektiensa toteuttamiseen osallistujat saavat ProAgrian ja TTS:n huippuasiantuntijoiden tuen, kertoo tutkimusjohtaja Anna-Maija Kirkkari Työtehoseurasta. 

Myös verkottuminen ja keskustelut muiden yrittäjien kanssa ovat tärkeä osa valmennusta. - Keskustelut ja kokemusten vaihto on yrittäjille tärkeää ja sitä he myös valmennukselta paljon odottavat. Keskustelut eri aiheista ja yrittäjien omista kehittämisprojekteista avaavat näkökulmia ja kytkevät valmennuksen sisällöt käytäntöön, kertoo Nopanen.


Strategista suuntaa ja haaveita talousajattelun rinnalle

Tärkeimmät suomalaisten yrittäjien johtamisosaamisen kehittämisen paikat ovat strategisessa ajattelussa ja uskalluksessa haaveilla ja unelmoida. - Moni yritys on rakentunut yhden ihmisen tai perheen ympärille. Kun yritystoiminta laajentuu, huomataan että ollaan keskellä uusia asioita. Ja usein tämä huomataan kovin myöhään. Yritysmaailma on kova ja liian usein yritykset jäävät yksin asioidensa kanssa, kertoo johtamisvalmennuksen kouluttajana toimiva pitkän linjan johtamisen kouluttaja ja yrittäjä Martti Tyynismaa Altinda Oy:stä. - Kaikkea ei tarvitse opetella kantapään kautta, vaan yrityksen laajentumisen myötä vastaan tulevia asioita voidaan opiskella etukäteen ja ennakoida. Muun muassa tätä osaamista johtamisvalmennus tuottaa osallistujille ja uudesta verkostosta on saatavissa hyötyä.

Usein yritysten johtamisessa korostuu voimakkaasti talous.  Talouteen liittyviä ratkaisuja punnitaan ja lasketaan uskalletaanko investoida ja ottaa velkaa. Niin pitääkin olla, kun kyse liiketoiminnasta, mutta talousajattelun rinnalle täytyy osata tuoda myös strategista ajattelua ja kyvykkyyttä tehdä strategisia valintoja.

Toinen laajentumiseen liittyvä uusi asia yrittäjälle on henkilöstöjohtaminen.  - Alkuvaiheessa yrityksen asiat hoidetaan itse tai oman perheen voimin. Toiminnan laajentuessa tullaan tilanteeseen, ettei kaikkea ole mahdollista osata tai järkevää tehdä itse. Tällöin tulee eteen työntekijöiden palkkaaminen ja henkilöstöjohtaminen.  Yrittäjä joutuu miettimään uusia asioita, kuten mikä on oma rooli ja tehtävät ja mitä tehtäviä ja vastuita antaa muille sekä miten saa ihmiset tekemään sitoutuneesti töitä, kertoo Tyynismaa.

Yritystoiminnan arjessa haaveet ja unelmat jäävät helposti taka-alalle, kun arkinen työ, paperisota ja taloudellinen tilanne vievät niin ajan kuin henkisenkin kapasiteetin. Kun oma haave on mielessä, se kannattaa pitää sateenvarjona ja tuoda se oikein hyviltäkin vaikuttavien ajatusten ja ratkaisujen rinnalle. Kun uskalletaan haaveilla, saavutetaan myös uusia lähestymistapoja ja otetaan askel lähemmäs haaveen toteutumista. Jonakin päivänä saattaa huomaa, että haaveet alkavat toteutua, kertoo Tyynismaa.


Mikä on sikatilayrittäjien johtamisvalmennus?

Uuden valmennusohjelman tavoitteena on kehittää yrittäjien johtamisosaamista ja saada sitä kautta aikaan entistä parempaa tulosta sekä valmiuksia yrityksen kehittämiseen. Valmennukseen osallistuvat yrittäjät saavat konkreettiset työvälineet ja johtamistaidot yritystoiminnan kasvuun, henkilöstöjohtamiseen, tuloksen parantamiseen ja konsernin johtamiseen. Lisäksi yrittäjät saavat mm. apua investointien toteuttamiseen ja muutoksen johtamiseen, työkalut riskien hahmottamiseen ja hallintaan, esimerkkejä toimivista ja tuloksellisista ratkaisuista yrityksen muutostilanteissa sekä huippuasiantuntijoiden tukea oman muutos- tai kehitysprojektin läpiviemiseen.

Kaikki valmennukseen osallistuvat suorittavat yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
Sikayrittäjille alkava valmennus on yksi kolmesta pilotista, Tavoitteena on luoda johtamiskoulutusten toimintamalli eri tuotantosuunnille.


Lisätietoa
toimitusjohtaja Ari Nopanen ProAgria Liha Osaamiskeskus, puh. 0400 432 582, ari.nopanen@proagria.fi
tutkimusjohtaja Anna-Maija Kirkkari TTS – Työtehoseura, puh. 040 730 4667, anna-maija.kirkkari@tts.fi
toimitusjohtaja Martti Tyynismaa, Altinda Oy, puh. 040 594 1740, martti.tyynismaa@altinda.fi

www.proagria.fi/johtamisvalmennus

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.