Uudet KPI-mittarit tukevat maitomäärän optimointia

13.04.2021

Valiolaisten maitotilojen KPI-Avaimen ensimmäiset mittarit otettiin käyttöön vuonna 2017. Ensimmäisessä vaiheessa otettiin käyttöön muun muassa EKM-, maidon määrä- ja laatu-, rehukustannus- ja hedelmällisyysmittareita. Ne on tuotettu Valion, ProAgrian, Faban ja Mtech Digital Solutions Oy:n yhteistyönä.

Kuluvan vuoden helmikuussa julkaistiin yhdeksän uutta sekä sopimustuotantoon että maidon koostumukseen ja hinnoitteluun liittyvää mittaria KPI-Avaimeen. Mittareiden kokonaismäärä on nyt yhteensä 27. Yrittäjien saatavilla työkalu on useassa paikassa: Valmassa ja Minun Maatilani -sovelluksess sekä itsenäisenä palveluna osoitteessa proagria.mloy.fi/KPIavain. Mittarit ovat tulossa myös Bisnes+-alustalle.

Sopimustuotantomittarit vertaavat tuotettua maitomäärää A-/B-/C-määriin

Tilalla tuotettu maitomäärä on tieto, jota syntyy koko ajan. Määrätiedot siirretään Mtechiin useita kertoja vuorokaudessa ja myös laskenta tapahtuu samassa syklissä. Tuotettua maitomäärää verrataan tilan sopimusmäärään (A-/B-/C-maito) päivä-, kuukausi-, kausi- ja vuositasolla. ProAgrian tuotosseurantatilojen on lisäksi mahdollista seurata kuukausitasolla tuottoennusteen kehittymistä.

 

Mittarit:

 • Päivämaitomäärä vrt. A-määrä
 • Kuukausimaitomäärä vrt. A-määrä
 • Kausimaitomäärä vrt. A-määrä
 • Vuosimaitomäärä vrt. A-määrä
 • Tuottoennuste vrt. A-määrä

Jokainen maitomäärä vrt.- A-määrä -mittari toimii samalla logiikalla: lasketaan tuotetun maitomäärän ja A-sopimusmaitomäärän erotus (päivä-, kuukausi-, kausi- tai vuositaso). Toteutunut erotus kertoo, sijoittuuko maitomäärä A/B/C-sopimusmaitomäärään. A on vihreä, B on keltainen ja C on punainen alue. Kuukausi-, kausi- ja vuosimittarit ovat kumulatiivisia. Siten myös vertailussa olevat sopimusmäärät lasketaan kumulatiivisesti.

Tuottoennuste vertaa tilan seuraavan kuukauden tuottoennustetta tilan A-sopimusmäärään/sopimusmäärään (kuukauden tuottoennuste vrt. saman kuukauden sopimusmäärät). ProAgrian tuottamat tuottoennusteet (12 kk eteenpäin) päivittyvät kerran kuukaudessa noin kuukauden 10:s päivä sen jälkeen, kun ne on laskettu.

Maidon koostumuksella on suuri vaikutus tilityshintaan

Uudet maidon koostumus- ja tilitysmittarit ovat:

 • Maidon tilitys, rasva-%
 • Maidon tilitys, valkuais-%
 • Koostumushinta vrt. HOSK:n koostumushinta (kk), snt/l
 • Tilityshinta vrt. HOSK keskitilityshinta (kk), snt/l

Tilan kuukauden maitonäytteistä neljä analysoidaan hinnoittelunäytteinä. Maidon tilityksen rasva- ja valkuaisprosentit lasketaan näiden tulosten aritmeettisena keskiarvona. Näistä prosenteista ja rasva- ja valkuaiskymmenysten arvosta lasketaan koostumushinta, jota verrataan osuuskunnan keskikoostumushintaan. Mittari näyttää hinnanerotuksen (joko + tai -). Tilityshintamittarissa verrataan tilan viimeisimmän maidontilityksen tilityshinnan ja oman osuuskunnan keskitilityshinnan erotusta (joko + tai -).

Kaikissa näissä neljässä mittarissa värillinen nuoli (vihreä, keltainen tai punainen) kertoo kehityssuunnan verrattuna mittauspäivää edeltäneeseen kuukauteen. Koostumushintamittarissa on myös rankingarvo, jossa vertailuryhmänä on joko luomu- tai tavanomainen tuotanto.

 

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.