Seinäjoen asuntomessujen pihakohteet

16.06.2016

Tervetuloa Seinäjoen asuntomessuille tutustumaan messukotien piharatkaisuihin. MKN Maisemapalveluiden maisemasuunnittelija Marika Turpeinen on suunnitellut messuille yhteensä 8 pihaa. Messualuetta leimaa ympäröivän luonnon hyödyntäminen. Monen messupihan takapihalla onkin kunttaa ja ikkunoista sisälle kurkkaa niin supisuomalaisia mäntyjä kuin koivujakin.

MESSUKOHTEEMME:

AS OY SEINÄJOEN TULIKIVIMYLLY

Pihan suunnittelun lähtökohtina olivat luonnonläheisyys ja vihreys yhdistettynä suomalaiseen selkeyteen ja rauhallisuuteen, unohtamatta pihan sulautumista rakennusten tyyliin.

Julkisivun puoleinen piha on jäsennelty toimivaksi ja tasapainoiseksi, jotta ensivaikutelma antaa miellyttävän kuvan. Tärkeää oli myös, että vihreyttä olisi ympäri vuoden, joten havukasvit värittävät piha-alueita kauttaaltaan. Tavanomaisesti nurmetettavia ja yleensä hankalasti hoidettavia alueita on tällä pihalla katettu kuntalla, näin vähennetään viikoittain nurmikon leikkuuseen kuluvaa aikaa ja saadaan aikaan persoonallisempi ilme. Tontin lounaiskulmaan sijoitettiin asukkaiden yhteisen toiminnan alue, joka koostuu tamppaustelineistä ja pyöreästä, katetusta pergola-alueesta istutuksineen. Kulman läpi kulkee tontin muotoja noudatteleva kivituhkapintainen polku viereiselle kevyenliikenteenväylälle ja siitä edelleen lenkkipoluille ja leikkikentälle. Pihavalaistuksella luodaan tunnelmaa: korostetaan istutusalueita ja valaistaan kohdevaloin yksittäisiä puita.

 

KIMARA KATARIINA

Tontin ja pihan suunnittelun ehdottomasti yksi tärkein huomioitava asia oli halu säästää luonnontilaista, kaunista jäkälävaltaista aluetta mahdollisimman paljon ja siinä on myös onnistuttu. Luonnontilaista tontin osaa ja rakennettua pihaa rajaa yhtenäinen, iso istutusalue, joka kiinnittää katseen heti pihalle tultaessa. Istutusalueelle on istutettu runsas lajikirjo erilaisia kasveja, niin perinneperennoja, lehtipensaita kuin havukasvejakin.

Asukkaiden kädenjälki näkyy etenkin runsaana ja monipuolisena lajikirjona sekä pihan monissa pienissä yksityiskohdissa. Hyötykasvit on sijoitettu pääosin omaksi kokonaisuudekseen autotallin seinustalle, makuelämyksiä tarjoaa mm. omena-, luumu- ja kirsikkapuut sekä kasvulavoihin istutetut mansikat. Niin kuin itse Kimara Katariina on moderni pohjalaistalo, toistuu myös sama ajatusmaailma ja tyyli myös pihalla: vanhat kestävät perinnekasvit pehmentävät modernia, kivivaltaista pihaa. Piha koostuu pääosin kiveys- ja istutusalueista, mutta on sinne saatu mahtumaan myös leikattavaa nurmea.

Nurmialueet on rajattu ympäristöstään betonisella reunakivellä, jotta hoito on helppoa ja pihan ilme on viimeistelty ja siisti.

 

PIKKUUSEN PAREE

Pihan lähtökohtana oli saada aikaan viihtyisä, kaunis ja helppohoitoinen piha aktiivisille perheelle ja kahdelle koiralle. Suunnittelussa keskityttiin saamaan aikaan kaunista ja monipuolista katseltavaa niin terassilta kuin talosta sisältäkin. Talon länsiseinustalla on suuri, viihtyisä terassi oleskelua varten, joten erillistä oleskelualuetta pihalle ei kaivattu. Jotta tontin ja kadun välinen korkeusero saatiin kauniisti ja toimivasti hyödynnettyä, tonttia porrastamaan tehtiin matalat betonikivimuurit, jotka antavat ryhtiä ja mielenkiintoa pihalle. Länsirajalla suojaa antaa monipuolinen istutus, josta löytyy niin havukasveja, lehtipuita, -pensaita sekä perennoja. Etelärajalla suojaa antaa puuaita, jota pehmentää istutettiin pieniä pilarimallisia havuja sekä muuta matalampaa kasvillisuutta. Tontilta rakennusaikana nousseet suuret luonnonkivet sijoitettiin istutusalueille kauniiksi yksityiskohdiksi.

 

KASTELLI KORIA

Perheen toive oli saada pihasta selkeä mutta runsas ja elävä, kaarevine linjoineen. Ensivaikutelmana rakennusten välistä näkyy pihan etelärajaa vasten mutkitteleva luonnonkivinen tukimuuri ja muurilla kauniisti valaistu koristepuu. Valtaosa pihan istutuksista onkin istutettu muurin korottamalle tontinosalle, joka antaa näkösuojaa naapuritontille ja monipuolisine istutuksineen luon pihalle runsauden tunnetta.
Pihalla tullaan viettämään paljon aikaa ja siellä onkin otettu huomioon kaikki perheenjäsenet. Talon yhteyteen on suunniteltu iso, kaareva terassialue ulkoporeammeineen, jossa on myös tilaa lasten leikeille. Viihtyisyyttä ja näyttävyyttä tuo eritasoinen, muurattu ja talon väriin rapattu istutusallas, jonka yksi alue on alkuvuosina perheen pienimpien hiekkalaatikkona. Jatkossa tilan on muunnettavissa esim. istutuskäyttöön, joten ratkaisu on pitkäikäinen. Tontin kaakkoiskulmaan on säästetty hieman luonnontilaista aluetta, joka jatkuu asennettavalla kuntalla ja yksittäisillä pensasistutuksilla tontin reunalla pohjoiskulmaa kohti. Tälläkin pihalla nurmialue on helppohoitoinen ja selkeä oma alueensa, jota reunustaa maahan upotettu reunakivi, helpottaen hoitoa sekä antaen pihalle ryhtiä.

 

SIEVITALO ”ISOO” PIHLAJA

Pihasuunnittelun lähtökohtana oli saada aikaan lapsiystävällinen ja helppohoitoinen piha. Tontti haluttiin myös sulautuvan hyvin ympäröivään maastoon, joten kasvivalikoimassa on huomioitu luonnonmukaisuus ja metsäisyys erilaisine havuineen, pensasmustikoineen ja alppiruusuineen. Mustikoiden lisäksi satoa tuottavat omena-, kirsikka- ja päärynäpuut, jotka toimivat samalla näkösuojana ja kauniina katseenvangitsijapuina. Istutusalueiden ja nurmikon raja polveilee luonnon omia muotoja mukaillen ja rajalla antaa ryhtiä upotettu reunakivi, saattaapa jostakin mutkasta löytyä kulkuaukko viereiseen metsäänkin. Luonnonkivet pilkistelevät kasvillisuuden lomasta antaen oman osansa pihan viihtyvyyteen. Terassia löytyy talon yhteydessä lähes joka ilmansuuntaan, joten erillistä oleskelualuetta pihalle ei kaivattu. Ajopihaa kattaa asfaltti, betonikiveykset pehmentävät ilmettä sisäänkäyntien edustalla.

 

LAKEUDEN JÄMERÄ KUTSU

Pihasuunnitteluun merkittävänä vaikuttavana tekijänä oli tontin koko ja piha-alueen rajallisuus. Väljyyden tunnetta pihalle antaa kuitenkin tontin rajautuminen kolmelta sivulta luonnontilaiseen alueeseen, sekä se, että tonttia ei ole rajattu korkein istutuksin. Lisähaastetta ja –luonnetta pihasuunnittelulle tarjosi tontin korkeuserot. Ajopiha on noin metrin alempana kuin rakennusten eteläpuolinen oleskelupiha. Myös oleskelupihalla on hieman korkeuseroa ja sitä on hyödynnetty matalin tukimuurein, mitkä antavat pihalle ryhtiä ja ilmettä. Rakentajaperhe halusi pihalleen lasten leikkejä varten nurmikkoa ja se on toteutettu yhtenä selkeänä, rajattuna alueenaan. Perheen toiveena oli myös saada aikaa helppohoitoinen, havuvaltainen ja hillitynsävyinen piha, joka istuu ympäröivään maastoon. Pienestä koostaan huolimatta pihalle on saatu mahtumaan eri toimintoja mm. paikka polttopuille, pyykki-/mattoteline, hyötymaa, iso terassialue poreammeineen sekä selkeät liuskekivipäällysteiset kulkuväylät. Pihan jokainen neliö on mietitty tarkoin ja loputuloksena on toimiva ja viihtyisä kokonaisuus.

 

DOME LUMO

Tontti on yksi messualueen harvoista, jossa luonnontilaista aluetta pystyttiin säästämään ja säästettävä alue onkin kaunista jäkälän peittämää kalliokkoa. Luonnontilaisen alueen säästäminen olikin rakentajaperheen toivelistalla ja piha rajautuu sulavasti ympäröivään maastoon. Lisäksi perheen toiveena oli selkeä, rakennuksiin sulautuva, helppohoitoinen ja nykyaikainen piha. Osa pihasta on säntillisen kulmikasta, mutta muodot pehmenevät kohti luonnontilaista tontin kulmaa mentäessä, jonne sijoitettiin mm. valtaosa pihan hyötykasveista. Korkeuseroa tontilla on jonkin verran ja sitä on hyödynnetty pihalle rakennetuin kivimuurein. Nurmialueesta haluttiin selkeä ja helppohoitoinen, osaa pihasta peittää erikokoiset luonnonkivipäällysteet. Ns. huoltopiha sijoittuu rakennusten väliin jäävään tontin pohjoisosaan, joka jääkin hieman varjoisammaksi alueeksi. Näkösuojaa tien suuntaan antaa talon tyyliin yhteneväiseksi rakennettu aita, jonka puurakenteiset välisermit rytmittävät ja elävöittävät aidan ilmettä.

Seinäjoen Asuntomessut on avoinna 8.7. - 7.8.2016.

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.