Rikligt med odlingsförsök, maskiner och arbetsdemonstrationer på Fältdagen

28.06.2013

Fältdagen, Peltopäivä 2013 ordnas på Västankvarn Försöksgård i Ingå 11.7.2013.

Många utställare är påväg till den kommande Fältdagen och det utlovas en heltäckande utställning för yrkesodlare. Nu är inalles 50 utställare anmälda, såsom gödsel-, växtskydds- och spannmålsföretag samt maskinförsäljare. Även sakkunnigorganisationerna är väl representerade. På maskinavdelningen blir det liv och rörelse med ett bra utbud av maskiner, bland annat för stubbearbetning. Under dagen pågår fortgående intressanta maskindemonstrationer i fyra olika avdelningar.

Ett körtest för ekonomisk körning, där man själv kan testa sin skicklighet som förare, kompletterar den digra maskinsidan. Även en rutinerad förare kan spara bränsle på många olika sätt. Testet går ut på att flytta balar.

Kommande sorter presenteras i de officiella sortförsöken

Odlingsförsöken är representativa på Fältdagen. På försökfältet för de officiella sortförsöken kan man bekanta sig med kommande sortutbud och sorternas odlingsegenskaper. Det finns även många nya sorter vars skördemängd- och kvalitet ännu är föga kända. I de odlingstekniska försöken är mer kända sorter med, så att man kan bedöma odlingsmetodernas effekt på skörd och kvalitet. Experter på  olika sorter kommer att finnas intill rutorna, beredda att bli intervjuade och besvara eventuella frågor.

Skydd av oljeväxtbestånd utan betning

Ett aktuellt ämne som man kan bekanta sig med på försöksfälten är hur man skall lyckas med oljeväxtodlingen, vilket förevisas i ett försök med obetat utsäde. Denna vår har det inte varit några problem med skadeinsekter och växterna frodas. Vid höstoljeväxtförsöken kan man även se på resultaten från tidigare års sortförsök.

Presentation av olika sprutmunstycken för olika breda skyddsremsor

På fältdagen finns en testbänk för olika munstycken till växtskyddssprutan. Bänken åskådliggör på ett konkret sätt hurdana munstycken som passar till olika breda skyddsremsor.

Det finns en färdigt inplanerad rutt som går genom de olika försöken som underlättar besöket på Fältdagen. Vid varje punkt finns det sakkunniga på plats som kan berätta om försöksrutorna.

På utställningsområdet har man grävt en stor grop, i vilken man under professor Laura Alakukkus ledning kan undersöka markpackning. Vid gropens kant har man sått både blålusern och spannmål för att kunna förevisa betydelsen av djupgående rotsystem. Flera projekt gällande minskning av näringurlakning företräds av sakkunniga.

ProAgria erbjuder aktuell information

Från ProAgrias sida deltar växtodlingsexperterna Jussi Nurkka, Eino Heinola och Juha Sohlo samt lokala rådgivare. I Greppa marknaden-tältet är spannmålsmarknaden i fokus hela dagen. Greppa marknaden är ett projekt som strävar till att öka odlarnas medvetenhet om spannmålsmarknaden, uppfattning om produktionskostnader samt förevisa nya odlingsväxter och ämnena behandlas i fältdagens seminarier. Patrik Erlund uppmanar odlarna att diskutera med specialisterna om frågor som berör hur man behäskar spannmålsmarknaden.

En referens till egen företagsamhet kan man få från ProViljelytapa, vars utgångspunkt är odlingsplanering och förbättring av produktionens lönsamhet. Proviljely ger redskap för att planera, förverkliga, utvärdera och förbättra gården verksamhet.

Fältdagen är en tvåspråkig tillställning som är riktar sig till såväl heltids- som deltidsodlare. Fältdagen arrangeras av Västankvarn Försöksgård, Nylands Svenska Lantbrukssällskap och ProAgria Etelä- Suomi

Tilläggsinformation

Nylands Svenska Lantbrukssällskap

ProAgria Keskusten Liitto

ProAgria Etelä-Suomi

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.