ProAgria tuottanut tuloksellista yhteistyötä

02.03.2011

ProAgria tuottanut tuloksellista yhteistyötä
- toimintaa selkeytetään, yhteistyötä syvennetään ja nimi muutetaan ProAgria-ryhmäksi

Maatalouden ja maaseudun eturivin kehittämisorganisaatiot kokoava ProAgria-yhtymä muuttuu maaliskuun 2011 alusta ProAgria-ryhmäksi. Muutoksella ryhmän jäsenet haluavat tiivistää hyviä tuloksia tuottanutta yhteistyötä ja selkeyttää toimintaansa.

ProAgria-ryhmään kuuluvat jäseninä maatilojen ja maaseutuyritysten kilpailukykyä kehittävää neu-vontaa tekevät suomen- ja ruotsinkieliset ProAgria keskukset, maidon laatutyötä ja maitotilojen taloudellista menestymistä varmistava Valio Alkutuotanto, eläinaineksen kehittämistä ja eläinten siemennyksiä tekevä Faba sekä maaseutuneuvonnan palvelukehityksestä vastaavat keskusorganisaatiot Svenska Lantbrukssällskapens förbund ja ProAgria Keskusten Liitto. Lisäksi ryhmään kuuluvat tiiviisti ProAgria Maatalouden Laskentakeskus Oy ja Osuuskunta ProAgria Palvelukeskus, joihin ryhmä on keskittänyt IT-toiminnot ja taloushallinnon. Ryhmällä on jäsentensä kautta lisäksi merkittäviä kumppanuuksia esimerkiksi pohjoismainen VikingGenetics.
 
ProAgria-ryhmään muodostetaan tuotannonalakohtaisista palvelujen kehittämisestä vastaavat erilli-set johtoryhmät. Kotieläintalouden johtoryhmää vetää Valio Alkutuotannon alkutuotantojohtaja Eeva Brofeldt, kasvituotannon johtoryhmää Svenska Lantbrukssällskapens förbundin toimitusjohtaja Kim Nordling, maaseutuyritys-johtoryhmää palveluryhmäpäällikkö Hannu Heikkilä ProAgria Keskusten Liitosta. Johtoryhmien kautta toteutuu yhteistyö ryhmän muihin yhteistyökumppaneihin.

Mitä tuloksia ProAgria-ryhmässä on saavutettu?

ProAgria käynnistyi vuonna 2002. Yhteistyön tuloksena on rakennettu mm. maataloussektorille tuotannonalakohtaiset tietopankit, joissa maatiloilta ja maaseutuyrityksistä koottu tieto voidaan muuntaa yritysten kehittämispalveluiksi. Tietopankeista yrittäjät voivat myös itse hyödyntää saamiaan tuloksia esimerkiksi Tilakunto-palvelun kautta. Tietopankkien tietojen perustana ovat ns. tuotosseurannan tiedot toimialoittain. 

Ryhmän palvelujen käyttäjien kannalta merkittäviä kehitysprojekteja ovat tuotannon tehostamiseen tähtäävä Plus 20 -ohjelma ja uuden KarjaKompassi-palvelukokonaisuuden kehittäminen maitoti-loille. Lisäksi uusia neuvonnan tilatason palvelumuotoja ovat ns. Huippuosaaja-neuvojaryhmien toiminta sekä investointitilanteissa toimiva erityinen asiantuntijatiimi. Myös toimintaa ryhmän sisällä jäsenten kesken on tehostettu neuvontaa tukevissa toiminnoissa.

Ryhmän palvelut kehittyvät jatkossa entistä tiiviimmin

Tietopankkeihin tulevan tiedon lähettämistä ja vastaanottamista tilatasolla tullaan yksinkertaista-maan ja helpottamaan kaikin mahdollisin keinoin. Myös saadun tiedon analysointiin panostetaan selvästi aikaisempaa enemmän, jotta maatila tai yritys saisi vieläkin enemmän hyötyä tietopankkien tiedoista. Samalla analysoituja tuloksia tullaan käyttämään myös neuvontapalvelujen kehittämisessä. Joillakin toimialoilla tietopankit tulevat laajenemaan pohjoismaiseksi toiminnaksi, mikä on osa lisääntyvää kansainvälistymistä koko ryhmässä. Kansainvälisen tiedon hankintaa ja soveltamista vahvistetaan tulevina vuosina.

ProAgria-ryhmän hallinto

ProAgria-ryhmän hallituksen puheenjohtajana toimii maanviljelijä, Svenska Lantbrukssällskapens förbundin hallituksen puheenjohtaja Bengt Sohlberg. Hallitukseen kuuluvat maanviljelijä Tiina Mi-tikka ja toimitusjohtaja Antti Latva-Rasku Faba osuuskunnasta, kansaedustaja Juha Korkeaoja ja toimitusjohtaja Jouko Setälä ProAgria Keskusten Liitosta, maanviljelijä Tauno Uitto ja alkutuotantojohtaja Eeva Brofeldt Valio Oy:stä, toimitusjohtaja Kim Nordling Svenska Lantbrukssällskapens förbundista sekä hallituksen sihteeri markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila ProAgria Keskusten Liitosta.

ProAgria-ryhmän johtoryhmän muodostavat jäsenorganisaatioiden toimitusjohtajat ja ProAgria Maatalouden Laskentakeskus Oy:n toimitusjohtaja Christian Jurvanen.

Lisätietoja
Jouko Setälä, toimitusjohtaja ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2403, jouko.setala@proagria.fi
Antti Latva-Rasku, toimitusjohtaja, Faba osuuskunta, 0400 342 039, antti.latva-rasku@faba.fi
Eeva Brofeldt, alkutuotantojohtaja, Valio Oy, 010 381 2484, eeva.brofeldt@valio.fi
Kim Nordling, toimitusjohtaja, Svenska Lantbrukssällskapens förbund, (09) 135 1035, kim.nordling@slf.fi
Christian Jurvanen, toimitusjohtaja, ProAgria Maatalouden Laskentakeskus Oy, 020 747 2309, christian.jurvanen@mloy.fi

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.