ProAgria Lappi mukana kehittämässä vihreää taloutta alueellisten toimintamallien avulla – Lappi pilottina

01.07.2015
 
Luonnonvarakeskus (Luke) ja ProAgria Lappi kehittävät vihreän talouden toimintamallia Sodankylässä, Posiolla, Sallassa ja Savukoskella yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on vauhdittaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa toimintaa maaseudulla.
 
Vihreä talous perustuu kestävään ja tehokkaaseen luonnonvarojen ja energian käyttöön. Se on biotaloutta laajempi käsite siltä osin, että sen tavoitteisiin kuuluu myös aktiivinen sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.
 
Nyt käynnistynyt hanke on jatkoa viime vuonna päättyneelle Vihreä talouden toimintamalli – tapaustutkimus Sodankylästä -hankkeelle. Jatkohankkeessa testataan ja tarkennetaan muun muassa uusia yhteistyön ja omistajuuden muotoja sekä luodaan konkreettisia ja digitaalisia verkostoja. Lisäksi mallintamisen avulla selvitetään vihreän talouden kriittisiä kohtia ja etsitään ratkaisuja niihin.
 
Vihreän talouden ideoiden testaaminen ja kehittäminen tehdään muutamissa kokeilukylissä. Hankkeessa mukana oleviin kyliin muodostetaan verkostomaisesti toimivia agrokeskuksia, joissa paikallinen tuotanto, jalostus, energiantuotanto ja markkinat kohtaavat.
– Tarkoitus on, että Lapissa kehitettävää toimintamallia voidaan soveltaa tulevaisuudessa myös muualla Suomessa. Alueelliset ratkaisut ovat avainasemassa vihreän talouden kehittämisessä, kertoo professori Sirpa Kurppa Lukesta. Kurpan mukaan myös Euroopan unionissa korostetaan alueellisten erityispiirteiden ja vahvuuksien tunnistamista sekä hyödyntämistä kestävän kasvun luomisessa.
 
Sodankylä on perinteisesti maa- ja metsätalousvaltainen, ja kunnanjohtaja Viljo Pesonen näkee biotaloudessa palaamista alueen kulttuurisille juurille, mutta myös kunnan elinkeinoelämän monipuolistumisen.
– Kunnassa lasketaan biotalouden voivan tuottaa aluetalouteen jopa 5.500 €/asukas. Yhdeksän tuhannen asukkaan kunnassa tämä tarkoittaisi noin 50 miljoonan euron liikevaihtoa sekä satoja työpaikkoja, Pesonen sanoo.
 

Vihreässä taloudessa toisen jäte voi olla toisen raaka-aine

 
Vihreä talous käyttää luonnonvaroja ja biomassoja kestävällä tavalla ja pyrkii lisäämään ihmisten hyvinvointia ja huolehtimaan ympäristöstä. Siinä ei synny jätettä, koska kaikki raaka-aine ja energia kiertävät suljetussa järjestelmässä. Tällaisissa järjestelmissä yritykset täydentävät toisiaan ja tuottavat lisäarvoa toisilleen kierrättämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa. Toisen jäte tai sivuvirta voi olla toisen raaka-aine.
 
Uudenlaisten hajautettujen, paikallisten ratkaisujen etsiminen ja mallintaminen on keskeisessä asemassa biomassoja hyödyntävässä vihreässä taloudessa. Vihreässä taloudessa maaseutualueet ovat tärkeitä, sillä suurin osa biomassoista sijaitsee näillä alueilla.
 

ProAgria uskoo energiaan ja pääomapaon vähentämiseen

 
ProAgria Lapilla on ollut pitkäaikainen yhteistyö Luken kanssa. Kumppanuus on jatkuvasti syventynyt luottamuksen kautta ja syventänyt näkemyksiä siitä, mitä maaseudun kehittämisessä pitää tehdä ja mitä mahdollisuuksia on näköpiirissä. - Yllättävä havainto aikaisemmasta yhteistyöstämme oli se, että maaseudun mahdollisuus ei ole pelkästään elintarvikkeet, vaan erityisesti energia. Energian kohdalla maaseudun mahdollisuudet ovat jopa kymmenkertaiset elintarviketuotantoon verrattuna. Tämä ei tarkoita sitä, että kumpikaan sektori olisi toistaan parempi tai heikompi, vaan enemmänkin mahdollisuuksien näkökulmasta katsottuna, kertoo havainnostaan ProAgria Lapin toimitusjohtaja Simo Alaruikka.
 
Maaseudun elinkeinon yleisenä ongelmana on jalostusarvon mataluus. – Jos tätä ei saada korjattua, pääomapako maaseudulta jatkuu. Maaseutu ostaa paljon panoksia, tuotteita ja palveluja. Esimerkiksi Lapissa heikoimman tulotason kylillä jopa puolet käytettävissä olevista tuloista meni maakunnan ja jopa Suomen ulkopuolelle. Pääomapako on tällä hetkellä mittava ja vauhti kiihtyy, toteaa Alaruikka ja jatkaa, - Uskomme, että tällaisella uudella lähestymistavalla löydämme konkreettisia ja käyttökelpoisia uusia toimintamalleja, joista kumpuaa uusia mahdollisuuksia.
Vihreän talouden -hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
 
 

Yhteyshenkilöt

  • Professori, hankkeen johtaja Sirpa Kurppa, Luke, puh. 029 532 6286, sirpa.kurppa@luke.fi 
  • Toimitusjohtaja Simo Alaruikka, ProAgria Lappi, puh. 0400 395 953, simo.alaruikka@proagria.fi 
 
 
Vihreä talouden toimintamalli – tapaustutkimus Sodankylästä: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti168.pdf 
 
 
 
 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.