Maitotilojen investoinneille tarvetta ja potentiaalia

26.02.2015
Mediatiedote 26.2.2015
 
Maitotilojen kasvun mahdollisuuksia ja esteitä selvitettiin Etelä-Savossa tehdyssä selvityksessä. – Positiivista oli, että investointeja mietitään erityisesti tiloilla, jotka ovat kasvun kynnyksellä ja talous tasapainossa. Yleinen ilmapiiri koettiin positiivisena, vaikka uhkiakin nähtiin. Isoimmiksi esteiksi koettiin tulevaisuuden näkymät, maidon hinta ja kiintiöjärjestelmän poistumisen vaikutukset, sanoo maidontuotannon asiantuntija Liisa Heinonen ProAgria Etelä-Savosta. Viljelijäkyselyyn vastasi 104 maitotilaa Etelä-Savosta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta. Henkilökohtaisesti haastateltiin 15 maitotilaa. Sidosryhmäkyselyyn vastasi 58 vastaajaa.
 
Yhteistyömahdollisuudet nousivat selkeästi investointeja mahdollistaviksi toteutusväyliksi, mutta myös työn sitovuutta vähentävinä ratkaisuina. Ne koetaan antavan maitotiloille mahdollisuuden kasvaa ja jakaa riskiä. Olennaista oli sopivien yhteistyökumppaneiden ja -renkaiden löytyminen. – Yhteistyö nähtiin varteen otettavana vaihtoehtona, sanoo talouden ja johtamisen erityisasiantuntija Arto Karila ProAgria Etelä-Savosta ja jatkaa, - Myös urakointi, osaurakointi ja renkirenkaat kiinnostivat. Maitotilan kasvun nähtiin toteutuvan kertaharppausten rinnalla myös vähitellen, mikä pienentää taloudellista riskiä ja antaa mahdollisuuden investoida omien resurssien mukaisesti. 
 

Asiantuntija kulkemaan rinnalla alusta alkaen

 
Investointitilanne koettiin isoksi projektiksi, joka tulee harvakseltaan vastaan. Rinnalle kaivattiin hyvää investointiasiantuntijaa koko prosessin ajan aina alustavista suunnitelmista onnistuneeseen käyttöönottoon asti. Asiantuntijoiden käyttöä pidettiin tärkeänä myös kustannusten hallinnassa ja oikeiden valintojen tekemisessä. Avaimet käteen –rakentaminen kiinnosti myös kyselyyn osallistuneita. Kokonaisuuden hallintaa ja prosessin etenemisen seurantaa pidettiin tärkeänä. Tähän tehtävään kaivattiin myös sähköisiä työvälineitä.
 
Investoinnit nähtiin positiivisina asioina, vaikka niihin liittyy aina monia avoimia kysymyksiä. Kyselyyn osallistuneet ja erityisesti haastatellut tilat kokivat olevansa viiden vuoden sisällä investointitilanteessa. Investointi koettiin myös mahdollisuutena vaikuttaa tulevaisuuteen ja uusiin toimintatapoihin.
 
Unelmatilanteiksi kuvattiin maitotiloilla kyselyn perusteella: terveet ja hyvinvoivat lehmät lypsävät tankin täyteen, itsellä ja perheellä kohtuullinen toimeentulo, eläkkeelle hyvissä voimissa, helpotusta lypsytyöhön, työmäärän kohtuullisena pysyminen, tila pärjäisi tulevienkin sukupolvien aikana, pientä korjausta ja toiminnan kehittämistä, kokoluokan muutos.
 

Talouden hallinta painottuu investoinneissa

 
Maitotilan investointeihin liittyvien sidosryhmien mm. rahoittajien, hallinnon, tutkimuksen, laitevalmistajien ja asiantuntijoiden suurimpia toiveita investoivalle tilalle on ennakkoon johtamistaitojen kehittäminen sisältäen myös henkilöstöjohtamisen, hyvän talouden hallinnan, realistiset laskelmat sekä kassabudjetointi- ja seuranta tilakokonaisuudesta ja erikseen investoinnista. Kokonaisuuden hahmotusta ja asiantuntijoiden kytkemistä prosessiin ajoissa kannattaa suurin osa sidosryhmistä. 
 
Myös tiedotusta investointiin liittyvistä asioista ja benchmarkkausta muiden investointeihin kaivattiin, jotta investointiprojekti konkretisoituu. – Kannustaviksi asioiksi koettiin tilatason tavoitteiden ja laskelmien tekemiset, kannattavuuslaskelmien julkistamiset, tutustumiset investoineisiin tiloihin esim. navettaretket ja avoimet ovet, ProAgrian Oppimisnavetta –työskentelyt, sanoo työterveyshuollon ja benchmarkkauksen asiantuntija Paula Antikainen ProAgria Pohjois-Savosta.
 
Isoksi asiaksi sidosryhmät kuvasivat myös investointiin liittyvien toimijoiden entistä syvemmän ja laajan yhteistyön investoijan tueksi. - Sidosryhmät painottivat, että yrittäjällä pitäisi olla aikaa kasvaa yrittäjänä muutoksien tahdissa, sanoo kotieläintalouden ja työterveyshuollon erityisasiantuntija Anna Liimatainen ProAgria Pohjois-Karjalasta ja jatkaa. - Sidosryhmien yhteistyötilaisuudessa päädyimme siihen, että yhteinen käsitys investointiprosessista ja siitä, miten kukin sidosryhmä siihen liittyy missäkin vaiheessa, olisi paras tuki investoivalle tilalle varmistamaan kokonaisuuden onnistumisen.
 

Ennakoivuutta investointeihin

 
Kyselyn jatkona valmisteltiin maitotilojen investointiohjelma Itä-Suomeen, mikä sisältää kehitettäviä asioita sekä yrittäjän että sidosryhmien näkökulmasta. Investointiohjelma painottaa erityisesti ennakoivuutta, varmuutta ja verkostoja. – Onnistuneen investoinnin suunnittelu käynnistyy jo kolmea vuotta ennen investointia, jolloin pystytään kehittämään sekä yrittäjälle valmiuksia että laittamaan tilan edellytykset kuntoon ennen kasvua seuraavalle askelmalle, sanoo Karila ja painottaa, - Liikaa ei voi korostaa investoinnin käyttöönottoa, mikä on laajempi kokonaisuus kuin rakennuksen käyttöönotto ja jolla varmistetaan loppujen lopuksi koko investoinnin käyntiinlähtö ja tuottavuus.
 

Esteet osaltaan voitettavissa

 
Investoinnin esteet olivat tehdyn kyselyn mukaan jaettavissa resursseihin, yrittäjään itseensä ja toimintaympäristöstä tuleviin vaikutuksiin. Resursseissa isoimpina haasteina pidettiin peltoalaa, työmäärää ja omaa jaksamista. Yrittäjälähtöisiä esteitä olivat yrittäjäominaisuudet, riskinottokyky, asenne, yrittäjämäisen toimintatavan vieraus ja tuotannon eri osa-alueiden samanaikainen hallinta. 
 
Toimintaympäristöstä tulevista asioista suurimmiksi esteiksi nousivat byrokratian moninaiset vaateet ja sen kuormittavuus. Tosin byrokratian taakka koettiin sitä vähäisempänä, mitä nuorempi yrittäjä oli. - Byrokratian kuormitusta vähentäisi olennaisesti varmuus siitä, että kaikki asiat tilalla ovat niin kuin kuuluvatkin olla, toteaa Heinonen.
 
Kysely toteutettiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Etelä-Savon Ely-keskuksen rahoittamassa Kaski-hankkeessa.
 

Lisätietoja

 

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.