Luomuviljan markkinakatsaus 1.2.2011

07.02.2011

Luomuviljan kysyntä kasvussa

Luomuviljamarkkinat ovat lähteneet elämään ja kysyntä on kasvanut niin koti- kuin ulkomaillakin. Kysynnän kehittyminen vaikuttaa luomuvilja-alaan tulevaisuutta ajatellen positiivisesti. Ala odottaakin tulevaisuudelta varovaista kysynnän jatkuvaa kasvua. Positiivisen signaalin markkinoille tuovat myös uudet luomuviljan tuottajat, joiden avulla peltoala lisääntyy tulevalla kasvukaudella. Viljakasvien osalta ainakin kauran viljelyalan odotetaan nousevan aiempien vuosien tasolle.

Elintarvikekaura ja vehnä kysytyimpiä

Viimeaikaisen kysynnän kohteina ovat olleet etenkin elintarvikekaura ja vehnä. Ostajat ovat imuroineet luomukaurat ja -vehnät tiloilta; toimijoita on tullut lisää ja hinnat ovat nousseet. Luomuvehnää tuotaneen myös ulkomailta, minkä vuoksi hintojen nousu on ollut kuitenkin kohtalaisen maltillista. Ketjussa eteenpäin tehdyt ostosopimukset vakaannuttavat hintatasoa. Kauran todellinen hintahaarukka on nyt suhteellisen laaja, johtuen viime kesän hehtolitra-painosta. Taulukon hintahaarukka perustuu keskimääräisiin hehtolitra-painoihin.

Luomuruis liikkuu tällä hetkellä heikosti, sillä varastot ovat täynnä. Rukiille ollaankin etsimässä ulkomaisia käyttökohteita. Luomuohran kysyntä on vielä vähäistä, mutta mikäli luomuoluthanat aukeavat, luomumallasohran tuotantoon kannattaa panostaa ja valmistautua kysynnän lisääntymiseen lähitulevaisuudessa.

Rypsin hintataso noudattaa Matifin hintatasoa vastaanottajan sopimusrakenteen mukaisesti. Viime viljelykauden rypsialat ovat olleet rypsin puristajien mielestä sopivalla tasolla ja sopimuksia tehdään tulevanakin kautena. Kotimaisella rypsipuristeella on kysyntää kotieläintiloilla, mutta sitä tulee pääsääntöisesti myyntiin vain rypsiöljyn menekin mukaan.

Rehuvilja- ja valkuaisrehukauppa ovat toimineet kohtuullisesti tämän talven aikana ja rehutuotteita on välitetty systemaattisemmin tilalta toiselle kuin aikaisemmin. Tässä työssä ovat olleet mukana rehuketjun kaikki jäsenet. Suuria puutteita valkuaisrehujen kokonaismäärissä ei ole havaittavissa. Välitykseen ovat tulleet mukaan SV2 rehut, joiden käyttö luomukotieläintiloilla on rajallisesti mahdollista. SV2:n hinta on muutaman kymmenen euroa alhaisempi kuin varsinaisten luomurehujen, mutta niillä on merkitystä kokonaisrehutarpeen täyttämisessä.

Mahdollisuudet hintariskin tasaamiseen pohdittava sopimuksia tehtäessä

Luomumarkkinat ovat kasvuluvuistaan huolimatta pienet ja siksi alttiit nopeille vaihteluille. Koska Euroopan luomuviljavarastot ovat tyhjillään, kesän 2011 sato ratkaisee. Jos sadosta tulee hyvä, markkinat menevät tukkoon ja hinta laskee. Kevään sopimusten laadinta-aikaan kannattaakin seurata Euroopan viljojen talvehtimisuutisia. Hyvin talvehtineet kasvit antavat ennusteen mahdollisesta hyvästä sadosta. Tulevissa viljelysuunnitelmissa kannattaa huomioida myös että kauraa ja vehnää tarvitaan lisää.

Ostajat julkaisevat tulevan kauden sopimukset helmi- maaliskuulla. Sopimusmalleja tullee olemaan erilaisia ja hintariskin tasaamiseksi kannattaa pohtia, kuinka suuren osan tulevasta sadosta sitoo kiinteähintaiseen sopimukseen. Jos tulevana kautena tulee normaali tai hyvä sato, kannattaa kiinnittää suurempi osa sadosta kiinteähintaiseen sopimukseen. Jos tulee huono sato, niin markkinahintainen sopimusmalli on toimivampi. Varmaa on, että markkinoiden parasta hintaa ei enää aina saa. Mitä enemmän luomua tuotetaan, sitä tärkeämmäksi hintariskin hallinta markkinoilla muodostuu.

Kotimaan markkinahinnat helmikuun alussa 2011

KasviHinta e/tn 01.02.2011 Suomessa toimitettuna vastaanottopisteeseen, alv 0
Herne 

300

Ruokaherne 

330-340

Härkäpapu

310-355

Rypsi
Rehukaura

190-215

Elintarvike kaura

230-250

Myllyvehnä 

300-320

Ruis

250-270

Elintarvike ohra

190-195

Hinnoissa ei ole huomioitu sopimus- tai laatulisiä eikä valkuaishinnoittelua.

Luomuviljan markkinakatsauksen tiedot pohjautuvat Agrimarketin, Helsingin Myllyn, Juvan Luomun, Kankaisten Öljykasvien, ProAgria Keskusten luomuneuvojien sekä Raision näkemykseen.

Saksan luomumarkkinakatsaus 13.1.2011

Luomuviljan markkinavuosi on alkanut vauhdikkaasti Saksassa. Kysyntää nopeille toimituksille on enemmän kuin tarjontaa. Hinnat ovatkin nousseet edelleen. Erityisesti rehuviljalla on suuri kysyntä. Edelleen on epäselvää, paljonko tilavarastoissa on viljaa.
Maalis-huhtikuussa odotetaan syntyvän paljon kauppoja. Biofach-luomumessuilla helmikuussa saadaan varmasti parempi käsitys viljavarastojen koosta ja hinnoista. Hermostuneisuutta saattaa aiheuttaa epätietoisuus siitä, miten kauan ja mihin hintaan Euroopan pieni luomuviljasato riittää. Todennäköisesti  tuonti merten takaa tulee kannattavaksi hintojen kohotessa.

Vehnä on kaikissa laaduissaan tällä hetkellä kysytyin vilja. Euroopan laajuisesti on pulaa korkean valkuais- ja sitkopitoisuuden omaavista eristä. Myllyvehnän hinta vaihteli joulukuussa välillä 370-470 e/tn (valkuaispitoisuus yli 11,5 %). Viljelijät pitävät varastoissaan edelleen keskilaatuista vehnää, koska eivät tiedä meneekö se mylly- vai rehukäyttöön.  Rehuvehnän hinta vaihteli välillä 300-360 e/tn

Luomuruista on liikkunut niin paljon viime kuukausina, että alkuvuodesta on erien löytäminen vaikeutunut. Joulukuussa rukiin hinta vaihteli välillä 250-310 e/tn. Luomurukiin hintaa tukee tavallisen rukiin kohonnut hinta, alkuvuonna 207 e/tn.

Luomukauran hinta noussut edelleen

Luomukauran hinta nousee edelleen vaikka sen kysyntä on tasaantunut marras-joulukuuhun verrattuna. Kauppoja on tehty jopa hehtolitrapainoltaan 48 kg:n eristä. Baltiasta ja Puolasta on saatu täydennystä Saksan markkinoille. Suomesta ja Ruotsista tulee vähemmän eriä kuin normaaleina vuosina. Suurimokauran hinta oli välillä 300-370 e/tn, kun rehulaaduista maksettiin 240 e/tn.

Parin viikon päästä järjestettävillä Biofach-messuilla (16.-19.2.2011) tullaan keskustelemaan myös tulevasta sadosta. Osa ostajista toivoo sopimuksia tehtäviksi jo keväällä. Hintataso asettuisi oletettavasti vuosien 2009 ja 2010 välille. Nähtäväksi jää, tullaanko nyt tekemään enemmän esisopimuksia kahden hiljaisen vuoden jälkeen. Syysviljojen talvehtimisesta on erilaisia odotuksia. Joidenkin tuottajajärjestöjen mukaan syysvilja-alat pysyisivät ennallaan. Toiset taas uskovat syksyn sateiden vähentäneen kylvöjä, eikä talvehtimisen onnistuminen ole varmaa. Saksassa kaikki odottavat jännityksellä miten siemenet kestävät runsaan lumen ja pitkän talven.

Lopuksi lyhyesti luomuviljan hinnoista Iso-Britanniassa tammikuussa. Siellä  luomuviljojen hinnat ovat seuraavat: vehnä 330 e/tn, ohra 311e/tn,  kaura 293 e/tn ja pavut 317 e/tn.  Hinnat ovat tilalta ilman kuljetuskustannuksia.


Lisätietoja
Marja Suutarla, ProAgria Kymenlaakso, puhelin 020 7473 405, marja.suutarla@proagria.fi  
Päivi Tähtinen, Maa- ja metsätalousministeri, puhelin 09 160 52224, paivi.tahtinen@mmm.fi
www.vyr.fi

Tiedot on koottu yhteistyössä Vilja-alan yhteistyöryhmän kanssa.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.