Laiduneläimet palaavat Tampereen Iidesjärvelle

05.05.2021
Luonnon monimuotoisuutta voi lisätä laiduntamalla myös kaupunkiympäristössä. Tampereen Iidesjärven rantavyöhyke on vuosikymmenten saatossa pusikoitunut ja maisema kasvanut umpeen. Tavoitteena on järjestää nautalaidunnus järven itäpään rantaniittyalueelle.
 
- Iidesjärven niityn laidunnuksen tavoitteena on lisätä monimuotoisuutta erityisesti hyönteisten ja linnuston näkökulmista sekä parantaa viitasammakon ja täplälampikorennon elinolosuhteita. Laidunnus ylläpitää myös perinteistä kulttuurimaisemaa ja tarjoaa elämyksiä asukkaille, sanoo maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki ProAgria Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisista. Alueen hoitosuunnitelma on laadittu ProAgrian toimesta osana Tampereen kaupungin Kunta-Helmi -hanketta.
 

Hiehot pääsevät pian laitumelle

Lampaat ovat yleisimpiä laiduntajia kaupunkikohteissa, mutta naudat soveltuvat parhaiten kosteiden ranta-alueiden hoitajiksi. Rantaniitylle on tulossa suomenkarjan hiehoja laitumen lähellä sijaitsevalta Ahlmanilta. Laidunnuksen turvalliseksi järjestämiseksi tehdään tukeva aita ja lukittu portti. Laidunalue on kesäkauden vain eläinten käytössä, aitaukseen meno on siis kielletty. Nautitaan siis eläinten elämänmenon seuraamisesta laitumen laidalta.
 
Laiduneläimiä valvotaan säännöllisesti päivittäin. Lisäksi alueen asukkaiden ja vierailijoiden valvovat silmät ovat korvaamaton apu eläinten hyvinvoinnin seurannassa. Laitumen laidalle tehdään opastaulu, josta löytyy yhteystiedot mahdollisten ongelmatilanteiden varalta.
 
- Kun eläinten annetaan tehdä arvokasta luonnonhoitotyötä rauhassa, jatkuu laidunnus myös tulevina kesinä, toivoo ympäristösuunnittelija Eeva Punju Tampereen kaupungilta.
 

Sopimuslaidunnus tuottaa tulosta

Sopimuslaidunnus vaatii hyvää ennakkosuunnittelua ja aktiivisuutta niin maanomistajalta kuin karjatilaltakin. Osapuolten työn- ja vastuujaosta kannattaa aina laatia kirjallinen laiduntamissopimus. Laidunpankki.fi -palvelusta löytyy tähän sopimusmallit, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä. Laidunpankin sisältöjä ja rakennetta päivitetään tämän vuoden aikana.
 
 
Lisätietoja:
maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki, p. 040 7447231
riikka.soyrinki@maajakotitalousnaiset.fi, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi ry
 
ympäristösuunnittelija Eeva Punju, p. 040 8062184
eeva.punju@tampere.fi, Tampereen kaupunki
 
www.laidunpankki.fi yhdistää laidunalueet ja laiduntajat. Valtakunnallinen palvelu on käyttäjille maksuton. Palvelua ylläpitää ProAgria Etelä-Suomi ry / MKN maisemapalvelut.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.