Kasvinsuojelusuunnitelma – sadon määrän ja laadun lisää, ympäristönäkökulmat huomioiden

24.06.2013

Kasvinsuojelu on yksi tilan tärkeimmistä pellolla tehtävistä toimenpiteistä sadon määrän ja laadun varmistamiseksi. Tasapainoista kasvinsuojelua tarvitaan kaikissa viljelymenetelmissä, ympäristöä kuormittamatta ja sadosta tinkimättä. Mekaaniset ja ennaltaehkäisevät menetelmät ovat tehokasta kasvinsuojelua, joiden avulla voidaan vähentää kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Samalla saadaan kemiallisiin suojelutoimiin entistäkin parempi vaikutus rikkojen, tuholaisten ja tautien torjuntaan.

- Kasvinsuojelun perustana on lohkokohtainen suunnittelu, joka pohjautuu viljelyhistoriaan, ympäristörajoituksiin ja aikaisempien vuosien havainnointiin. Tavoitteena on torjuntatarpeen ja torjunta-aineiden käytön tarkentaminen sekä sadon laadun ja määrän optimoiminen, kertoo kasvinsuojelun Huippuosaaja Juha Sohlo ProAgria Oulusta.

Kasvinsuojelusuunnitteluasioissa kannattaa ottaa yhteyttä lähimpään ProAgrian kasvintuotannon asiantuntijaan. Asiantuntijan kanssa tehty lohkokohtainen kasvinsuojelusuunnitelma, antaa viljelijälle tiedon ainemääristä, vesistörajoituksista, peräkkäiskäytöstä, resistenssistä, käyttöturvallisuudesta ym. kasvinsuojeluun liittyvistä seikoista.

Asiantuntijan kanssa tehty kasvinsuojelusuunnitelma säästää aikaa ja rahaa

- Tein eräälle 100 ha:n viljatilalle kasvinsuojelusuunnitelman, jossa kartoimme tarkoin tilan ongelmarikat, taudit ja laontorjunnan tarpeen. Suunnittelimme myös ruiskutusajankohdat, käytettävät vesimäärät ja ajokerrat. Viljelijän kasvinsuojeluaineiden hehtaarikustannus laski viljakasveille yli 10 €/ha ja hehtolitrapaino nousi entisestä 64:stä 69:ään. Sato nousi keskimäärin n. 400 kg/ha ja samalla säästettiin kuivauskustannuksissa, koska viljakasvustot eivät menneet lakoon. Viljelijä oli erittäin tyytyväinen suunnitelmaan ja suunnittelemme jatkossakin kasvinsuojelun yhdessä, kertoo Sohlo.

- Viime kasvukauden haastavien olosuhteiden vuoksi kannattaa seuraavan kasvukauden kasvinsuojelusuunnitelmissa ottaa huomioon märkyyden ja tulvien tuomat riskit, myös sadon korjaamatta jättäminen lisää kasvinsuojelutarvetta, muistuttaa Sohlo. Viime kesän tulvat kuljettivat maa-ainesta pelloille, jonka myötä on syytä miettiä tarkoin mitä kasvia tulvineille lohkoille kannattaa kylvää. Hukkakauraa kannattaa erityisesti tarkkailla, myös muut ongelmarikat ja juolavehnä on syytä ottaa huomioon kasvinsuojelun suunnittelussa tulva-alueilla. Tauti ja tuholaispainetta on myös erityisesti syytä tarkkailla lohkoilla joiden sato on korjaamatta tai lohkolle on tulvinut vettä.

Ennaltaehkäisevät kasvinsuojelukeinot parantavat kemiallisten aineiden vaikutusta

Ennaltaehkäiseviä kasvinsuojelukeinoja on useita alkaen aina viljelykierrosta ojanvarsien niittoon. - Myös erilaisilla viljelytoimenpiteillä, kuten maanmuokkaus, lannoitus, kylvö- ja istutusajankohta, suojakaistat, viereiset kesannot ja erilaisten aluskasvien avulla tarkennetaan kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käyttötarvetta, kertoo Sohlo.

Kemiallisen ja mekaanisen kasvinsuojelun yhdistämisellä saadaan todella kattava teho rikkakasvien, tautien ja tuholaisten leviämisen vähentämiseksi kasvustosta.  Kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytössä kannattaa muistaa rikka- ja tautiresistenssi, peräkkäiskäyttörajoitukset sekä muut ympäristörajoitukset. Tilan oma siemen kannattaa valikoida hyvin ja peitata ennen kylvöä.

Jaa

Artikkelit

  • Integroitu kasvinsuojelu

    Integroitua kasvinsuojelua toteutetaan ennaltaehkäisevin menetelmin, tarkkailun ja ennusteiden sekä torjuntatarpeen määrittelyn perusteella

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.