Bioenergiatieto.fi -sivuston ylläpito päättyy

20.12.2013
Bioenergiatieto.fi –sivuston ylläpito MMM:n rahoittamana palveluna päättyy vuoden 2013 lopussa. ProAgria Keskusten Liitto on vastannut sivuston ylläpidosta yhteistyössä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa. 
 
Maa-ja metsätalousministeriö rahoitti hanketta, jossa sivusto perustettiin ensin Bioenergia.fi -nimisenä ProAgrian, Tapion ja TTS:n yhteistyönä. Toisella ylläpitokaudella 2011-13 sivuston ylläpito oli ProAgrian ja Tapion vastuulla. Viestinnästä vastasi ProAgria.
 
Sivuston tärkein tehtävä oli yhdistää maa- ja metsätalousalan energiaviestintää yhtenäisenä kenttänä ja edesauttaa yhteistyötä. Sivuston erityspiirteenä on Bioenergian hankehakemisto, joka oli ainutlaatuinen hakupalvelu  bioenergiaan liittyvistä, hakemistoon ilmoitetuista hankkeista. 
 
Sivuston teemalliset uutiskirjeet viestivät onnistumisista hankkeissa ja hyvistä käytännöistä hankkeiden hoitamisessa. Uutiskirjeet lisäsivät jo itsessään hanketoimijoiden tuntemusta samankaltaisista hankkeista. 
 
Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kiittää viimeisen uutiskirjeen yhteydessä julkaistussa tervehdyksessä sivuston tekijöitä panoksestaan bioenergia-alan kehittämiseksi. Hän toteaa, että sivusto perustettiin helpottamaan eri alueiden välistä yhteistyötä ja vähentämään tarpeetonta päällekkäisyyttä. 
 

Sivuston asiasisältö siirtyy Motivan sivuille

 
Sivuston viestinnästä vastannut kehityspäällikkö Maarit Kari pitää tärkeänä, että bioenergia-alan kehittämisessä biomassavirtoja ja energiatehokkuutta kehitetään jatkossakin synergiassa maa- ja metsätalousalan toimijoiden kanssa. Kari toivoo, että ammattilaiset ja kuluttajat löytävät tarvitsemansa tiedon helposti Motivan sivuilta. 
 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.