Härkää sarvista -hanke palkittiin Suomen parhaana maisemahankkeena

06.11.2014

Suomen parhaana maisemahankkeena 2014 palkittiin tänään Härkää sarvista -hanke, joka edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoima hanke kilpailee ensi vuonna Suomen edustajana Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta. Palkintoa oli vastaanottamassa toimitusjohtaja Heikki Pahkasalo ProAgria Etelä-Savosta.

Härkää sarvista -hankkeessa järjestettiin maisemanhoitoa luonnoltaan ja maisemiltaan erityisen arvokkaille alueille Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Hankkeessa luotiin yhteistyöverkostoja, joissa arvokkaiden kohteiden maanomistajat tekivät karjanomistajien kanssa sopimuksia laiduntamisesta. Tuloksena saatiin hoidon piiriin muun muassa 220 hehtaaria uhanalaisia perinnebiotooppeja harvinaisine lajeineen. Samalla estettiin maisemien haitallista umpeenkasvua ja kannustettiin paikallisia ihmisiä lähimaisemiensa hoitotöihin. Hoitotoimiin ohjattiin rahoitusta maatalouden ympäristötuen erityistukien kautta.

Hanketta hallinnoi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Yhteistyökumppaneita olivat Etelä-Savon ELY-keskus, ProAgria Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Pirkanmaan Maa- ja kotitalousnaiset, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Hankkeeseen osallistui paikallisia maaseutuyrittäjiä ja yhdistyksiä sekä runsas joukko muita yhteistyötahoja.

Ympäristöministeriö järjestää joka toinen vuosi kilpailun Suomen parhaasta maisemahankkeesta. Tuomaristossa oli jäseniä myös Museovirastosta, Suomen maisema-arkkitehtiliitosta ja Suomen kulttuuriympäristötutkimuksen seurasta. Tuomariston puheenjohtajana toimi ympäristöneuvos Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä.

Kilpailuun osallistui neljä maisemahanketta eri puolilta Suomea. Ehdolla olleissa hankkeissa olivat edustettuina niin maisemien suunnittelu kuin käytännön hoitotyökin. Kilpailu oli avoinna kansalaisjärjestöille sekä paikallisille ja alueellisille viranomaisille, jotka ovat suojelleet, hoitaneet tai suunnitelleet maisemia. Kilpailulla pyritään kiinnittämään ihmisten huomiota maiseman arvoon, merkitykseen ja muuttumiseen.

Lue aiheesta lisää Ympäristöministeriön sivuilta.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.