Tavoitteet ja strateginen johtaminen kulkevat talousajattelun rinnalla

08.10.2014

Tiedote 8.10.2014
ProAgria Keskusten Liitto

ProAgrian osastolla (A100) paikalla ovat investointeihin erikoistuneet talouden, rakentamisen ja tuotannon asiantuntijat.  Uutena palveluna esitellään ProAgrian kasvipalvelut ja verkkokauppa. Lisäksi osastolla ovat tavattavissa tuotosseurannan tekniset asiantuntijat sekä valtakunnalliset maidontuotannon Huippuosaajat.

Uutuutena osastolla ProAgrian kasvipalvelut

ProAgrian kasvintuotannon palvelut uudistuvat. ViljelyKasvu, ViljelyTuotto ja Viljelysuunnitelma -palvelut tähtäävät viljelyn kipupisteiden arviointiin ja korjaamiseen sekä tuotannon ja sen myötä yrityksen kannattavuuden parantamiseen. – Uusina asioina ViljelyKasvu ja ViljelyTuotto -palveluissa ovat markkinanäkymien huomioon ottaminen, sadon määrä- ja hintatavoitteiden asettaminen sekä tuotantokustannusten laskenta, kertoo palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta.

ViljelyKasvu sopii kannattavuutta, vertailutietoja sekä verkostoitumista hakeville yrityksille. Yrittäjä saa käyttöönsä asiantuntijan tai asiantuntijatiimin, joka on mukana rinnalla tilan kehittämisessä. Kasvustokäynnit, talouden seuranta ja ammattitapaamiset ovat osa pitkäjänteistä yrityksen toiminnan kehitystä. Palvelussa tarjotaan asiantuntijatukea ja laskelmia muutosten ennakointiin ja kannattavuuden parantamiseen.

ViljelyTuotto -palvelu kannattaa valita, jos haluaa lisää tuottoa nykyisillä resursseilla. Palvelu tarjoaa ammattimaisuutta ja markkinatietoutta kannattavaan viljelyyn. Se sisältää kasvivalintojen, lannoituksen ja kasvinsuojelun eri vaihtoehtojen vertailun markkinanäkymien mukaan. Tuotantopanosten hinnat voivat muuttua nopeasti, joten viljelysuunnitelmaa kannattaa päivittää tarpeen mukaan.

Viljelysuunnittelupalvelu on tarkoitettu yrittäjille, joille nykyinen tuotannon laajuus on sopiva, mutta jotka hakevat asiantuntijan varmistusta suunnitelmalle ja tuotannon parempaa kannattavuutta. – Valitsemme tilan olosuhteisiin ja sadon käyttötarkoitukseen sopivat kasvit ja lajikkeet viljelyyn. Vastaamme viljelysuunnitelman oikeellisuudesta sekä tukivaatimusten täyttymisestä, lupaa Peltonen.

ProAgria Tilipalvelut kiinteästi investoinnissa apuna

Investointiaikana talouden asiantuntijat varmistavat, että investointi pysyy budjetissa ennakoimalla ja seuraamalla säännöllisesti kassavirtoja. – Investointiprosessin kriittinen tekijä on maksuvalmius. Budjetti auttaa suunnittelemaan menoja ja tuloja sekä ostojen ja myyntien ajankohtaa. Neuvottelut mm. rahoittajien kanssa helpottuvat selkeiden ja ajantasaisten taloudenraporttien avulla, toteaa palvelupäällikkö Hannu Laitinen ProAgria Keski-Suomesta.

Talouden asiantuntijan tai tilitoimiston mukaanotto investointiaikana antaa enemmän aikaa keskittyä tuotannon pyörittämiseen, rakennusinvestoinnin aikana esille tulevien juoksevien asioiden hoitamiseen ja käyttöönoton varmistamiseen. – ProAgria Tilipalvelujen kautta saa kirjanpitopalvelun, joka kattaa kaikki investointivaiheen taloudenhallintatarpeet mm. kuittien tallentamiset, maksatushakemusten tekemiset ja eri kirjanpidon raportit. Kauttamme onnistuvat investointi- ja maksatushakemukset sekä rakentamiseen liittyvä tiedonanto verottajalle vaivattomasti, muistuttaa Laitinen.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

ProAgrian rakennussuunnittelun asiantuntijat tuntevat maaseuturakentamisen vaatimukset, toimintaympäristön mahdollisuudet ja rakennustekniset säädökset. Investointipalvelun sisältö sovitaan tapauskohtaisesti ja se vaihtelee merkittävästi investoinnin laajuudesta riippuen.  – Ympäristölupaa pitää hakea hyvissä ajoin, sillä luvan saaminen voi kestää jopa vuoden. Rakennuslupaa varten tarvitaan lopulliset piirustukset tarvittavien rakenne-, sähkö- ja LVI-suunnitelmien kanssa, muistuttaa palvelupäällikkö Juho Liski ProAgria Keski-Suomesta.

Yhä useampi maatila toimii osakeyhtiönä

ProAgrian asiantuntijoilla on erityisosaamista maatilan yhtiöittämistä tai useamman maatilan yhteisyritystä suunnitteleville yrittäjille. – Maatilan yhtiöittämisellä tavoitellaan verotuksellisia etuja, mutta entistä tärkeämpää on suuren maatilan talouden hallinta ja yksityistalouden erottaminen yritystoiminnasta.  Yhtiöittämisen järkevyyttä kannattaa puntaroida tilakohtaisesti, sanoo yritysasiantuntija Juhani Paavilainen ProAgria Pohjois-Savosta.  Yhteisyrityksen suunnittelussa pääpaino on tuotannon kustannustehokkuudessa ja yrittäjien työmäärän hallinnassa. Yhteisyrityksessä vaaditaan yrittäjien keskinäistä luottamusta ja yhteistä tavoitetta. Tätä pyritään varmistamaan osakassopimusten ja yhtiöjärjestyksen avulla. 

Tuotosseurannasta tietoa maitoyrityksen johtamiseen

Tuotosseurannan tietojen ollessa ajan tasalla ja luotettavia, yrittäjällä on oikea kuva karjastaan ja karjan eläimistä. ProAgrian osastolla esitellään tuotosseurannan palveluita, tuotosseurannan teknisten asiantuntijoiden toimintaa ja uusinta tekniikkaa.
– Koelypsyjen tekemiseen on saatavilla apua ProAgrian teknisiltä asiantuntijoilta. Halutessaan koko koelypsyn tekemisen voi ulkoistaa teknisille asiantuntijoillemme. Esikoodatun viivakoodipullon avulla voidaan koelypsyä sujuvuutta parantaa, esimerkiksi tiedonsiirron helpottuessa ja tarrojen liimauksen jäädessä pois. Esikoodattua viivakoodipulloa voidaan käyttää kaikissa lypsyjärjestelmissä.  Pullojen käsittelyyn on saatavilla helppokäyttöiset ohjelmat ja edulliset välineet. Kaikille, jotka ovat kiinnostuneita koelypsyjen helpottamisesta, löytyy viivakoodipullojen käyttöönottoon asiantuntevaa apua ProAgriasta, toteaa projektipäällikkö Heli Wahlroos ProAgria Keskusten Liitosta.

Huippuosaamista kehittävien maitotilojen tarpeisiin

Valtakunnalliset Huippuosaajat vahvistavat ProAgrian osaamisverkostoa ja varmistavat, että asiakkailla on mahdollisuus saada tuekseen tarvitsemaansa erityisosaamista. Huippuosaajat toimivat vaativissa asiakastehtävissä alueellisten asiantuntijoiden rinnalla, erityisesti kehittävien ja investoivien tilojen tukena. 

Huippuosaajat tarjoavat osastolla tietoa lypsylehmien ja nuorkarjan ruokinnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista, säilörehuntuotannon tehostamisesta, satotason parantamisesta, nurmirehuntuotannon parhaista käytännöistä sekä pienryhmätoiminnasta.

Uudesta verkkokaupasta maatalousalan julkaisut helposti ja toimituskuluitta

ProAgrian Keskusten Liiton ammattijulkaisuja löytyy melkoisella varmuudella jokaisen maataloudesta kiinnostuneen kirjahyllystä. ProAgrian ammattijulkaisut ovat kätevä tapa ammattiosaamisen kehittämiseen. – Vuosittain ilmestyy kuusi uutta maatalousalan kirjaa ja niitä painetaan yhteensä 55 000 kappaletta, kertoo kustannuspäällikkö Hanne Teräväinen ProAgria Keskusten Liitosta.

Uudesta verkkokaupasta on helppo tilata julkaisujen lisäksi laadukkaita vaatteita, hopea- ja liikelahjoja sekä järjestötuotteita. Verkkokauppa on yksi osa ProAgrian sähköisten palvelujen kehitystä ja ensimmäinen askel kohti sähköisesti tilattavia palveluja. Julkaisut ja muut tuotteet toimitetaan ilman toimitus- ja postimaksua. Uusi verkkokauppa on osoitteessa www.proagriaverkkokauppa.fi

Luomua lauantaina

ProAgria järjestää yhdessä Luomuliiton kanssa lauantain suositun Luomuseminaarin. Seminaarissa on aiheina mm. luomuviljojen lajikehavaintokokeet sekä luomutilan mahdollisuudet hyödyntää uutta maatilojen neuvontajärjestelmää, Neuvo 2020:tä. Luomukasvituotannon erityisasiantuntija Arja Nykänen ProAgria Etelä-Savosta on tavattavissa osastollamme lauantaina.

Lisätietoa:

ProAgria Kasvipalvelut, Sari Peltonen, palveluryhmäpäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 020 7472477, sari.peltonen@proagria.fi, www.proagria.fi/kasvi
Yhtiöittäminen, Juhani Paavilainen, yritysasiantuntija ProAgria Pohjois-Savo, 0400 172 386, juhani.paavilainen@proagria.fi, www.proagria.fi/yhtioittaminen                                                  
ProAgria Tilipalvelut, Hannu Laitinen, palvelupäällikkö, ProAgria Keski-Suomi, 0400 321 907, hannu.laitinen@proagria.fi, www.proagria.fi/tilipalvelut
Rakentaminen, Juho Liski, palvelupäällikkö, ProAgria Keski-Suomi, 040 761 6566, juho.liski@proagria.fi
Talous, Matti Viinikainen, maidontuotannon Huippuosaaja, ProAgria Keski-Suomi, 0400 896 386, matti.viinikainen@proagria.fi, www.proagria.fi/investointi
Tuotosseuranta, Heli Wahlroos, projektipäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 050 365 6680, heli.wahlroos@proagria.fi, www.proagria.fi/tuotosseuranta
Verkkokauppa, Hanne Teräväinen, kustannuspäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto 020 7472 406, hanne.teravainen@proagria.fi, www.proagriaverkkokauppa.fi
www.proagria.fi, www.facebook.com/proagria ja www.twitter.com/proagria

Lisätietoa KoneAgriasta:

KoneAgria-näyttely on avoinna 8.-10.10.2014 klo 9 - 17 ja 11.10.2014 klo 9 - 16.

Näyttely pidetään Jyväskylän Paviljongissa ja sen piha-alueella, osoitteessa Uno Savolan katu 8, Jyväskylä.
Näyttelyn järjestävät ProAgria Keski-Suomi ja ProAgria Länsi-Suomi.
www.koneagria.fi
www.facebook.com/koneagria

ProAgrian uudet kasvipalvelut saivat kaksi tähteä KoneAgrian uutuusarvioinnissa.

 

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.