Luomuviljojen hintakehitys epävarmaa uutta satokautta kohti mentäessä

19.03.2014

Luomuviljojen hintanoteeraukset ovat alkuvuodesta 2014 pysyneet suhteellisen tasaisina ja edelliseen syksyyn nähden lähes muuttumattomina. Tavanomaisten viljan hintojen pitkään jatkunut laskusuhdanne on tuonut laskupaineita myös luomuviljojen hintoihin. Toisaalta Ukrainan ja Venäjän välinen tilanne aiheuttaa levottomuutta viljamarkkinoilla ja heiiastuu osaltaan myös luomusektorille. Levottomuus johtuu lähinnä kriisin vaikutuksista Mustanmeren satamiin ja sitä kautta viljan vientiin.

Vuonna 2013 Suomessa saatiin TIKE:n mukaan luomuviljoista 10 % edellisvuotta suurempi sato (90 miljoonaa kiloa), josta puolet (46 miljoonaa kiloa) oli kauraa. Kauran tuotanto nousi 7 miljoonaa kiloa, ohran tuotanto kaksinkertaistui 12 miljoonaan kiloon. Vehnän tuotanto laski kaksi miljoonaa kiloa 13 miljoonaan kiloon, rukiin tuotanto laski edellisvuodesta miljoona kiloa yhteensä neljään miljoonaan kiloon.

Luomukauratuotteiden viennin toteutumisella on ollut suuri merkitys kauran lisäksi muidenkin luomuviljojen hintakehitykselle. Yksi tärkeimmistä vientimaista on Saksa, jonka muutama peräkkäinen hyvä satovuosi on hankaloittanut vientiä olennaisesti. Suomalaiselle luomuviljalle on myös ilmestynyt uusia kilpailijoita muun muassa Itä-Euroopasta. Suomalaisen luomuviljan vienti perustuu myös jatkossa laatuun, erikoistumiseen ja jalostusasteen nostoon. Suhteellisen pienissä luomumarkkinoissa yksikin suuren mittaluokan onnistunut vientikauppa vaikuttaa viljataseeseen ratkaisevasti. Syksyn 2013 – alkukevään 2014 hintanoteerausten tasaisuus ja suhteellisen korkea taso Eurooppaan verrattuna kertoo suomalaisten luomuviljan ostajien uskosta jatkojalosteiden viennin vetämiseen. Kevään mittaan julkaistavien ensi syksyn hintojen taso antaa osviittaa ostajien odotuksista jatkossa.

Eviran viljan laatuseurannan mukaan vuoden 2013 luomuviljasato vastasi pääosin tavanomaisesti tuotetun sadon laatua. Luomuviljan laatu oli heikompi roska- ja rikkapitoisuuksissa sekä kevätvehnän valkuaispitoisuuksissa. Hyvälaatuiselle, hometoksiinivapaalle viljalle löytyy varmimmin kysyntää jatkossa.

Herneen ja härkäpavun osalta kysynnän kasvu nojaa vahvasti luomukotieläintalouden kasvuun. Myös luomuöljykasvien menekki on vahvaa. Suomessa tuotettu luomuvalkuainen menee kaupaksi. Sen sijaan rehuohralla ja -kauralla takana on hyvä satovuosi ja moni ostaja on saanut hankittua hyvälaatuista raaka-ainetta pitkälle tähän vuoteen. Myös mallasohran viime vuoden sato ja laatu täyttää hyvin markkinoita. Näiden kasvien osalta kiinteähintainen sopimus on varma keino säilyttää nykyistä hintatasoa. Myllyvehnän ja –kauran hintakehitys nojaa suurilta osin viennin kehittymiseen.

Viljelysopimukset viljelijän ja ostajan välillä ovat ensiarvoisen tärkeitä pienen luomuketjun kannalta. Epävarmojen hintanäkymien aikana sekä viljelijällä että teollisuudella on mahdollisuus turvata näin omaa liiketoimintaansa. Näin kevään kynnyksellä eletään lisäksi kriittisiä hetkiä syksyllä kylvettyjen syysvehnien sekä syysrukiiden osalta. Tiken mukaan luomusyysvehnän ala olisi 1200 ha ja luomusyysrukiin ala 4900 ha. Onnistunut talvehtiminen toisi helpotusta etenkin rukiin kotimaan alituotantotilanteeseen. Eri viljakasvien talvehtiminen näyttää tällä hetkellä onnistuneen eri puolilla Eurooppaa ja Venäjää.

Katsauksen on koonnut ProAgria.

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.